Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 6, 27, 30, 37, 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-3037(2) ir jį lydintys įstatymų projektai Nr. XIIP-3038(2), Nr. XIIP-3039(2), Nr. XIIP-3040(2), Nr. XIIP-3041(2), Nr. XIIP-3042(2), Nr. XIIP-3043(2), Nr. XIIP-3045(2), Nr. XIIP-3046(2), Nr. XIIP-3047(2), Nr. XIIIP-1022, Nr. XIIIP-1023

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017-10-06

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 6, 27, 30, 37, 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projekte ir kartu teikiamuose įstatymų projektuose siūloma atskirti aplinkos apsaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo funkcijas, sukurti skaidresnę ir efektyvesnę aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės organizavimo sistemą, sumažinti Aplinkos ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų skaičių. Šiuos tikslus numatoma pasiekti sujungiant aštuonių Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų vykdomas kontrolės funkcijas vienoje įstaigoje. Pakeitus įstatymus, numatoma reorganizuoti Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentus, juos sujungiant į vieną įstaigą – Aplinkos apsaugos departamentą, organizuosiantį aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Sukūrus vieną instituciją (Aplinkos apsaugos departamentą) su regioniniais struktūriniais padaliniais, bus sudarytos prielaidos ūkinės veiklos priežiūros lygio ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės principų suvienodinimui Lietuvos Respublikos teritorijoje, skaidriam ir efektyviam aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės planavimui, vieningam veiklos efektyvumo ir rezultatų vertinimui, verslo sąlygų suvienodinimui ir naštos ūkinei veiklai mažinimui, pareigūnų darbo krūvio suvienodinimui, pareigūnų darbo sąlygų ir apmokėjimo gerinimui..

Projektą parengė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2017-09-14 13:37
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti