Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 701 straipsniu įstatymo projektą Nr. XIIIP-1930

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-05-04

Pagal 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/802 dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse 18 straipsnį Europos Sąjungos narės turi nustatyti sankcijas, taikomas už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus.

Aplinkos apsaugos įstatymo projektu nustatomos ekonominės sankcijos juridiniams asmenims už sieros kiekio jūriniame kure neatitikimą MARPOL direktyvoje nustatytai ribinei vertei. Naujos įstatymo nuostatos skirtos laivams, plaukiantiems Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir jūros rajono vidaus vandenyse.

Kartu teikiamas Administracinių nusižengimų kodekso 265 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1931.

Priėmus manomai atgrasančias ir proporcingas sankcijas nustatančius įstatymų projektus, bus įgyvendinti direktyvos reikalavimai, bus siekiama sumažinti sieros kiekio jūriniame kure normas viršijančio jūrinio kuro naudojimą ir dėl to iš laivų išmetamą sieros dioksido kiekį. Taip pat įstatymų projektai gali padėti užtikrinti sąžiningą konkurenciją laivininkystės sektoriuje. Griežtos sankcijos turėtų paskatinti laivus naudoti Privalomuosiuose kokybės rodikliuose nurodytus taršos mažinimo metodus (pvz., naudoti skystąsias gamtines dujas, įsirengti dujų valymo įrenginius (skruberius)).

Projektą parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-04-27 16:23
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti