Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 9 ir 10 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1945

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-05-18

Įstatymo pakeitimo projekte siūlomi šie pakeitimai:

  1. Pakeičiamas Klimato kaitos specialiosios programos pavadinimas atsisakant žodžio „specialioji“ ir 10 straipsnio 1 dalyje numatoma, kad

  2. Įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje išbraukiama nustatyta ne mažesnė kaip po 40 procentų lėšų panaudojimo proporcija energijos efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektams ir priemonėms. Tokiu būdu paliekamos tik finansavimo sritys neribojant konkrečiais procentais lėšų panaudojimo, kas leistų Vyriausybei lengviau planuoti einamųjų metų lėšas, atsižvelgiant į Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo plano patvirtintus prioritetus, valstybės ekonominę ir socialinę padėtį.

  3. Išbraukiamas Įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 4 punktas, kuriame nurodoma, kad Vyriausybė, esant motyvuotam programos lėšas administruojančios institucijos siūlymui, gali pakeisti Įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytas proporcijas. Atsisakius Programos lėšų panaudojimo proporcijų, ši nuostata tampa perteklinė.

  4. Išbraukiamos nuostatos, kuriose nustatyta, kad programos einamųjų metų sąmatas ir ataskaitas rengia įgaliota Vyriausybės institucija ir jas apsvarsto su Seimo Aplinkos apsaugos komitetu ir Nacionaliniu klimato kaitos komitetu.

Projektą parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-04-27 16:28
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti