Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2 ir 3 straipsnių bei Įstatymo 3 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1412

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2018-10-26

Įstatymo projekto tikslas – tobulinti Gaminių atliekų tvarkymo reglamentavimą, užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą, visuomenės informavimą ir švietimą Gaminių atliekų tvarkymo klausimais, gerą konkurencinę aplinką, mažinti neskaidrią veiklą ir šešėlinę ekonomiką.

Įstatymo projekte siūloma patikslinti ir papildyti gamintojams ir importuotojams privalomas vykdyti pareigas, tokiu būdu užtikrinant teisinį aiškumą.

Įstatymo projekte siūloma panaikinti taip vadinamą „prekybą padangų perdirbimo pažymomis“, nes būtų tvarkomos visos padangų atliekos.

Įstatymo projekte siūlomos nuostatos, pagal kurias visi apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir importuotojai mažiausiomis sąnaudomis ir vienodomis sąlygomis prisidėtų prie surenkamų padangų atliekų kiekio didinimo ir aplinkos taršos mažinimo. Taip pat būtų išspręsta aplinkos taršos padangų atliekomis problema, gyventojams nebereikėtų mokėti už bešeimininkių ir didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelėse sukauptų padangų atliekų sutvarkymą.

Įstatymų projektą parengė Lietuvos Respublikos Seimo narė Virginija Vingrienė.

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-09-27 10:44
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti