Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Audito komitetas siūlo principingus sprendimus

2016 m. gruodžio 22 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Audito komitetas paskutiniame 2016 metų posėdyje baigė svarstyti Viešųjų pirkimų įstatymo naujos redakcijos projektą ir pasiūlė neskaidrių pirkimų ir korupcijos mažinimui svarbius sprendimus. Viešųjų pirkimų įstatymo projekte pasiūlyta naikinti vidaus sandorius ir didinti atsakomybę už viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus. Posėdyje taip pat nepritarta Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo projektui, pratęsiančiam sąlygas savivaldybėms ūkinę veiklą organizuoti nesiekiant ekonominio pagrįstumo dar pusmečiui.

Komiteto nariai siūlo Viešųjų pirkimų įstatymo projektą papildyti nauju skyriumi, reglamentuojančiu atsakomybės už įstatymo pažeidimus taikymo tvarką. Seimo narių nuomone, juokingai mažos administracinės baudos šiuo metu yra neproporcingos padaromų pažeidimų mastui, todėl neatgraso perkančiųjų organizacijų vadovų, komisijos narių ir kitų viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių asmenų nuo daromų pažeidimų ir neskaidrių susitarimų. Siekiant pakeisti esamą situaciją siūloma, kad fiziniams asmenims už Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus būtų skiriamos ne administracinės, o Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos baudos: nuo dviejų šimtų iki 10 procentų numatomos sudaryti pirkimo ar preliminariosios sutarties vertės, jeigu pirkimo sutartis arba preliminarioji sutartis dar nesudaryta, arba iki 10 procentų sudarytos sutarties vertės, jeigu pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis sudaryta. Už pakartotinai per vienerius metus nuo nuobaudos paskyrimo padarytą pažeidimą bauda siektų nuo vieno tūkstančio iki 20 procentų numatomos sudaryti pirkimo ar preliminariosios sutarties vertės, jeigu pirkimo sutartis arba preliminarioji sutartis dar nesudaryta, arba iki 20 procentų sudarytos sutarties vertės, jeigu pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis sudaryta. Įvertinusi pažeidimo padarymo aplinkybes, taip pat sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes, fiziniams asmenims šias nuobaudas taikytų Viešųjų pirkimų tarnyba.

Komiteto nariai įvertino ir kitą posėdyje ypatingos skubos tvarka svarstytą įstatymo projektą. Nepritarta Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas savivaldybėms dar šešis mėnesius nevaržomai steigti naujus ūkio subjektus, taip galimai vykdant nebūdingą veiklą ir neužtikrinant sąžiningos konkurencijos ir geriausios kainos vartotojams. Pažymėta, kad įsigaliojus jau priimtoms Vietos savivaldos įstatymo pataisoms, savivaldybės steigti naują juridinį asmenį arba patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą jau veikiantiems savivaldybės valdomiems juridiniams asmenims turėtų tik gavusios Konkurencijos tarybos vertinimą ir tik konkurencingos procedūros būdu įrodžiusios, kad toks steigimas yra būtinas jų funkcijoms vykdyti ir nepažeis sąžiningos konkurencijos. Siūlymas atidėti šios nuostatos įsigaliojimą, Komiteto nuomone, nėra pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis, todėl tokiam siūlymui nepritarta.

 

 

Kontaktinis asmuo:

Seimo Audito komiteto pirmininkė

Ingrida Šimonytė, tel. (8 5)  239 6978

 

Parengė:

Seimo Audito komiteto biuras, tel. (8 5)  239 6896

 

 

2016 m. gruodžio 22 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Audito komitetas paskutiniame 2016 metų posėdyje baigė svarstyti Viešųjų pirkimų įstatymo naujos redakcijos projektą ir pasiūlė neskaidrių pirkimų ir korupcijos mažinimui svarbius sprendimus. Viešųjų pirkimų įstatymo projekte pasiūlyta naikinti vidaus sandorius ir didinti atsakomybę už viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus. Posėdyje taip pat nepritarta Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo projektui, pratęsiančiam sąlygas savivaldybėms ūkinę veiklą organizuoti nesiekiant ekonominio pagrįstumo dar pusmečiui.

Komiteto nariai siūlo Viešųjų pirkimų įstatymo projektą papildyti nauju skyriumi, reglamentuojančiu atsakomybės už įstatymo pažeidimus taikymo tvarką. Seimo narių nuomone, juokingai mažos administracinės baudos šiuo metu yra neproporcingos padaromų pažeidimų mastui, todėl neatgraso perkančiųjų organizacijų vadovų, komisijos narių ir kitų viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių asmenų nuo daromų pažeidimų ir neskaidrių susitarimų. Siekiant pakeisti esamą situaciją siūloma, kad fiziniams asmenims už Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus būtų skiriamos ne administracinės, o Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos baudos: nuo dviejų šimtų iki 10 procentų numatomos sudaryti pirkimo ar preliminariosios sutarties vertės, jeigu pirkimo sutartis arba preliminarioji sutartis dar nesudaryta, arba iki 10 procentų sudarytos sutarties vertės, jeigu pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis sudaryta. Už pakartotinai per vienerius metus nuo nuobaudos paskyrimo padarytą pažeidimą bauda siektų nuo vieno tūkstančio iki 20 procentų numatomos sudaryti pirkimo ar preliminariosios sutarties vertės, jeigu pirkimo sutartis arba preliminarioji sutartis dar nesudaryta, arba iki 20 procentų sudarytos sutarties vertės, jeigu pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis sudaryta. Įvertinusi pažeidimo padarymo aplinkybes, taip pat sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes, fiziniams asmenims šias nuobaudas taikytų Viešųjų pirkimų tarnyba.

Komiteto nariai įvertino ir kitą posėdyje ypatingos skubos tvarka svarstytą įstatymo projektą. Nepritarta Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas savivaldybėms dar šešis mėnesius nevaržomai steigti naujus ūkio subjektus, taip galimai vykdant nebūdingą veiklą ir neužtikrinant sąžiningos konkurencijos ir geriausios kainos vartotojams. Pažymėta, kad įsigaliojus jau priimtoms Vietos savivaldos įstatymo pataisoms, savivaldybės steigti naują juridinį asmenį arba patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą jau veikiantiems savivaldybės valdomiems juridiniams asmenims turėtų tik gavusios Konkurencijos tarybos vertinimą ir tik konkurencingos procedūros būdu įrodžiusios, kad toks steigimas yra būtinas jų funkcijoms vykdyti ir nepažeis sąžiningos konkurencijos. Siūlymas atidėti šios nuostatos įsigaliojimą, Komiteto nuomone, nėra pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis, todėl tokiam siūlymui nepritarta.

 

 

Kontaktinis asmuo:

Seimo Audito komiteto pirmininkė

Ingrida Šimonytė, tel. (8 5)  239 6978

 

Parengė:

Seimo Audito komiteto biuras, tel. (8 5)  239 6896

 

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti