Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo Audito komitetas uždega žalią šviesą pelno nesiekiančių subjektų privalomam auditui

2018 m. gegužės 9 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Šiandien vykusiame Seimo Audito komiteto (ADK) posėdyje buvo svarstomi įstatymų projektai dėl viešųjų ir pelno nesiekiančių juridinių asmenų finansinės apskaitos ir atskaitomybės bei audito (Nr. XIIIP-1862 – XIIIP-1872). Įstatymo projektai pradėti rengti ADK iniciatyva, komitetui keliant klausimus dėl viešųjų ir pelno nesiekiančių juridinių asmenų atskaitomybę ir finansinių ataskaitų auditą reglamentuojančių teisės aktų nesuderinamumo.

Pažymėtina, kad pelno nesiekiančių subjektų (pvz., viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų) valdymo organai retai priima sprendimus atlikti finansinių ataskaitų auditą. Todėl susiklosto tokia situacija, kad didelę įtaką visuomenei darančių bei daug biudžetų lėšų gaunančių subjektų, tokių kaip universitetai, ligoninės ar poliklinikos, finansinėse ataskaitose pateikiama informacija ne visada būna iki galo tiksli ar teisingai atvaizduojanti esamą finansinę situaciją. Tad siekdamas spręsti šią problemą, Seimo ADK pritarė projekto nuostatoms, kuriose įtvirtinami kriterijai, kuriems esant būtų privaloma atlikti finansinių ataskaitų auditą.

Taip pat ADK pasiūlė detalizuoti ir informaciją apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą (pvz., turtą, gautą naudotis panaudos teise) bei įvesti papildomas sąlygas (kriterijus), kada paramą teikęs juridinis asmuo gali būti neviešinamas. Šiuo atveju atsiranda papildoma nuostata, kad viešinti nebūtina, kai paramos teikėjo per ataskaitinius finansinius metus suteiktos paramos vertė neviršija 2 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, ir jei sudaro ne daugiau kaip 10 proc. per ataskaitinius finansinius metus visos gautos paramos ir (arba) iš viso gautų finansavimo sumų. Tikimasi, kad ši nuostata prisidės prie ADK nuoseklaus siekio užtikrinti paramos viešinimo skaidrumą.

Galiausiai posėdyje pritarta ir siūlymams labai mažiems pelno nesiekiantiems subjektams (fondams ir asociacijoms) supaprastinti apskaitos ir atskaitomybės reikalavimus bei taikyti vienodus principus visų pelno nesiekiančių juridinių asmenų finansinei ir veiklos atskaitomybei.

ADK tikisi, kad priėmus šį įstatymų projektų paketą padidės viešųjų juridinių asmenų veiklos skaidrumas bei jų veiklos viešumas. Taikant skubos tvarką šie įstatymų projektai (Nr. XIIIP-1862 – XIIIP-1872) Seimo posėdyje turėtų būti svarstomi dar šį mėnesį.

 

Daugiau informacijos:

Seimo Audito komiteto pirmininkė

Ingrida Šimonytė

Tel. (8 5) 239 6978

2018 m. gegužės 9 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Šiandien vykusiame Seimo Audito komiteto (ADK) posėdyje buvo svarstomi įstatymų projektai dėl viešųjų ir pelno nesiekiančių juridinių asmenų finansinės apskaitos ir atskaitomybės bei audito (Nr. XIIIP-1862 – XIIIP-1872). Įstatymo projektai pradėti rengti ADK iniciatyva, komitetui keliant klausimus dėl viešųjų ir pelno nesiekiančių juridinių asmenų atskaitomybę ir finansinių ataskaitų auditą reglamentuojančių teisės aktų nesuderinamumo.

Pažymėtina, kad pelno nesiekiančių subjektų (pvz., viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų) valdymo organai retai priima sprendimus atlikti finansinių ataskaitų auditą. Todėl susiklosto tokia situacija, kad didelę įtaką visuomenei darančių bei daug biudžetų lėšų gaunančių subjektų, tokių kaip universitetai, ligoninės ar poliklinikos, finansinėse ataskaitose pateikiama informacija ne visada būna iki galo tiksli ar teisingai atvaizduojanti esamą finansinę situaciją. Tad siekdamas spręsti šią problemą, Seimo ADK pritarė projekto nuostatoms, kuriose įtvirtinami kriterijai, kuriems esant būtų privaloma atlikti finansinių ataskaitų auditą.

Taip pat ADK pasiūlė detalizuoti ir informaciją apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą (pvz., turtą, gautą naudotis panaudos teise) bei įvesti papildomas sąlygas (kriterijus), kada paramą teikęs juridinis asmuo gali būti neviešinamas. Šiuo atveju atsiranda papildoma nuostata, kad viešinti nebūtina, kai paramos teikėjo per ataskaitinius finansinius metus suteiktos paramos vertė neviršija 2 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, ir jei sudaro ne daugiau kaip 10 proc. per ataskaitinius finansinius metus visos gautos paramos ir (arba) iš viso gautų finansavimo sumų. Tikimasi, kad ši nuostata prisidės prie ADK nuoseklaus siekio užtikrinti paramos viešinimo skaidrumą.

Galiausiai posėdyje pritarta ir siūlymams labai mažiems pelno nesiekiantiems subjektams (fondams ir asociacijoms) supaprastinti apskaitos ir atskaitomybės reikalavimus bei taikyti vienodus principus visų pelno nesiekiančių juridinių asmenų finansinei ir veiklos atskaitomybei.

ADK tikisi, kad priėmus šį įstatymų projektų paketą padidės viešųjų juridinių asmenų veiklos skaidrumas bei jų veiklos viešumas. Taikant skubos tvarką šie įstatymų projektai (Nr. XIIIP-1862 – XIIIP-1872) Seimo posėdyje turėtų būti svarstomi dar šį mėnesį.

 

Daugiau informacijos:

Seimo Audito komiteto pirmininkė

Ingrida Šimonytė

Tel. (8 5) 239 6978

   Naujausi pakeitimai - 2018-05-09 16:38
   Rūta Mensonaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti