Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

ES institucijos turi dirbti tam, kad mūsų piliečiai galėtų jaustis saugūs ir užtikrinti

2018 m. gruodžio 13 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Gruodžio 10–11 d. Seimo Europos reikalų ir Audito komitetų narių delegacija: Rasa Budbergytė, Aušra Maldeikienė ir Gintaras Vaičekauskas, lankėsi Liuksemburge ir susitiko su Europos Audito rūmų nariais, Europos investicijų banko, ES Teisingumo teismo ir Europos stabilumo mechanizmo vadovais.

Nuotraukos aut. ES Teisingumo teismas

Dalyvaudama susitikime su Europos Audito rūmų nariais, Seimo delegacijos vadovė, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja R. Budbergytė atkreipė dėmesį į tai, kad Europos Audito rūmų veikla per pastaruosius kelerius metus tapo daug produktyvesnė ir efektyvesnė. Šios institucijos rengiamos specialiosios ataskaitos ir kiti dokumentai taikliai atliepia tas ES politikų sritis, kurios reikalauja didesnio dėmesio ar neatidėliotino probleminių klausimų sprendimo. Taip Rūmai tampa ne tik ex-post vertintoju, o pro-aktyviu europinės darbotvarkės formavimo ir įgyvendinimo dalyviu. Tai nepaprastai svarbu, siekiant padidinti ES kuriamą pridėtinę vertę ir užtikrinti veiksmingą viešųjų lėšų panaudojimo atskaitomybę. Tik taip galima sustiprinti ES piliečių pasitikėjimą Europa.

Nuotraukos aut. Europos Audito rūmai (Aušra Mažiukaitė)

„Parlamento nariai, būdami arčiausiai piliečių, labai aiškiai mato ir jaučia jų nuotaikas. Mes matome savo šalies žmonių nusivylimą, matome augantį jų skepticizmą ir jaučiamės atsakingi už tai, kad piliečiai jaustųsi saugūs ir užtikrinti. Todėl visiškai sutinku su Audito rūmų nuomone, kad ES neturėtų žadėti to, ko nebus galima įgyvendinti, ir esu įsitikinusi, kad ES institucijų, ypač Audito rūmų, puoselėjama „rezultatų kultūra“ leis mums užtikrinti, kad darnus bendras ES institucijų darbas pagerins ES veiklos rezultatus ir atskaitomybę visų ES piliečių labui“, – kalbėjo R. Budbergytė, kuri 2010–2016 m. buvo Lietuvos deleguota Europos Audito rūmų narė.

Demokratinio teisėtumo ir atskaitomybės tema buvo paliesta ir susitikime su ES Teisingumo teismo pirmininku Koenas Lenaertsas (Koen Lenaerts), kuris pabrėžė ypatingą savo vadovaujamos institucijos ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimo svarbą siekiant užtikrinti ir atliepti teisėtus ES piliečių lūkesčius. „Mes kartu su nacionaliniais parlamentais esame tie, kurie deda pastangas, kad ES teisė, užuot buvusi mechaniškai perkelta į nacionalines teisines sistemas, „taptų kūnu“ ir mūsų piliečių teisės būtų deramai apsaugotos“, – sakė K. Lenaertsas.

Vizito Liuksemburge metu buvo aptarti patys aktualiausi ES darbotvarkės klausimai, institucijų, kuriose lankėsi Seimo delegacija, veikla ir jų santykiai su nacionaliniais parlamentais.

 

Parengė

Europos reikalų komiteto biuro patarėja

Renata Lygienė

El. p. [email protected], tel.  8 (5) 2396592

 

 

2018 m. gruodžio 13 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Gruodžio 10–11 d. Seimo Europos reikalų ir Audito komitetų narių delegacija: Rasa Budbergytė, Aušra Maldeikienė ir Gintaras Vaičekauskas, lankėsi Liuksemburge ir susitiko su Europos Audito rūmų nariais, Europos investicijų banko, ES Teisingumo teismo ir Europos stabilumo mechanizmo vadovais.

Nuotraukos aut. ES Teisingumo teismas

Dalyvaudama susitikime su Europos Audito rūmų nariais, Seimo delegacijos vadovė, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja R. Budbergytė atkreipė dėmesį į tai, kad Europos Audito rūmų veikla per pastaruosius kelerius metus tapo daug produktyvesnė ir efektyvesnė. Šios institucijos rengiamos specialiosios ataskaitos ir kiti dokumentai taikliai atliepia tas ES politikų sritis, kurios reikalauja didesnio dėmesio ar neatidėliotino probleminių klausimų sprendimo. Taip Rūmai tampa ne tik ex-post vertintoju, o pro-aktyviu europinės darbotvarkės formavimo ir įgyvendinimo dalyviu. Tai nepaprastai svarbu, siekiant padidinti ES kuriamą pridėtinę vertę ir užtikrinti veiksmingą viešųjų lėšų panaudojimo atskaitomybę. Tik taip galima sustiprinti ES piliečių pasitikėjimą Europa.

Nuotraukos aut. Europos Audito rūmai (Aušra Mažiukaitė)

„Parlamento nariai, būdami arčiausiai piliečių, labai aiškiai mato ir jaučia jų nuotaikas. Mes matome savo šalies žmonių nusivylimą, matome augantį jų skepticizmą ir jaučiamės atsakingi už tai, kad piliečiai jaustųsi saugūs ir užtikrinti. Todėl visiškai sutinku su Audito rūmų nuomone, kad ES neturėtų žadėti to, ko nebus galima įgyvendinti, ir esu įsitikinusi, kad ES institucijų, ypač Audito rūmų, puoselėjama „rezultatų kultūra“ leis mums užtikrinti, kad darnus bendras ES institucijų darbas pagerins ES veiklos rezultatus ir atskaitomybę visų ES piliečių labui“, – kalbėjo R. Budbergytė, kuri 2010–2016 m. buvo Lietuvos deleguota Europos Audito rūmų narė.

Demokratinio teisėtumo ir atskaitomybės tema buvo paliesta ir susitikime su ES Teisingumo teismo pirmininku Koenas Lenaertsas (Koen Lenaerts), kuris pabrėžė ypatingą savo vadovaujamos institucijos ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimo svarbą siekiant užtikrinti ir atliepti teisėtus ES piliečių lūkesčius. „Mes kartu su nacionaliniais parlamentais esame tie, kurie deda pastangas, kad ES teisė, užuot buvusi mechaniškai perkelta į nacionalines teisines sistemas, „taptų kūnu“ ir mūsų piliečių teisės būtų deramai apsaugotos“, – sakė K. Lenaertsas.

Vizito Liuksemburge metu buvo aptarti patys aktualiausi ES darbotvarkės klausimai, institucijų, kuriose lankėsi Seimo delegacija, veikla ir jų santykiai su nacionaliniais parlamentais.

 

Parengė

Europos reikalų komiteto biuro patarėja

Renata Lygienė

El. p. [email protected], tel.  8 (5) 2396592

 

 

   Naujausi pakeitimai - 2018-12-14 11:11
   Rūta Mensonaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti