Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo Nr. VIII-1202 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-645

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017.05.29

Seimo Audito komitetas, kaip pagrindinis komitetas, svarstys Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo Nr. VIII-1202 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-645. Įstatymo projektas parengtas siekiant nustatyti senaties terminą, per kurį turto arba verslo vertintojas galėtų būti patrauktas drausminėn atsakomybėn.

Įstatymo projekto uždaviniai – užtikrinti teisinių santykių stabilumą ir garantuoti teisinį apibrėžtumą sutinkamai su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto esminio procedūrų, kurių metu turi būti išspręsta asmens kaltė, operatyvumo reikalavimo tenkinimu. Įvertinus esamas aplinkybes: nevienareikšmę atskirų profesijų reguliavime įtvirtintų terminų, per kuriuos tų profesijų atstovai gali būti patraukti drausminėn atsakomybėn, taikymo praktiką, senaties terminą, kuris taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, ir šiuo metu suformuotą teisminę praktiką dėl senaties termino, taikomo turto arba verslo vertintojų drausminei atsakomybei, Įstatymo projektu siūloma įtvirtinti 3 metų senaties terminą, nekeičiant nusistovėjusių teisinių santykių.

 

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2018-04-19 08:37
   Modesta Maldžienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti