Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 10 ir 13 straipsnių pakeitimų įstatymo projektas Nr. XIIIP-768

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017.06.02

Seimo Audito komitetas, kaip pagrindinis komitetas, svarstys Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 10 ir 13 straipsnių pakeitimų įstatymo projektą Nr. XIIIP-768. Įstatymo projektu siūloma:

1. aiškiai įtvirtinti, kad kaip parama gauti labdaros ir paramos dalykai negali būti naudojami politinei reklamai;

2. įtvirtinti, kad paramos gavėjo statusas gali būti panaikintas nustačius ne tik Labdaros ir paramos įstatymo, bet ir kitų įstatymų nuostatų, reglamentuojančių paramos gavėjų veiklos, susijusios su gautos paramos panaudojimu, ribojimus pažeidimus;

3. nustatyti, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojas savo iniciatyva panaikina Juridinių asmenų registre įregistruoto paramos gavėjo statusą kai paramos gavėjas per Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje nurodytą terminą juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikia metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos per 2 mėnesius po to, kai buvo įspėtas apie šį pažeidimą.

Įstatymo projekto tikslas – nustatyti teisinį reglamentavimą, kuriuo būtų sudaromos sąlygos didesniam paramos gavėjo statusą turinčių juridinių asmenų veiklos viešumui ir skaidrumui, efektyvesnei paramos panaudojimo kontrolei.

Įstatymo projekto uždavinys – įtvirtinti sankcijas paramos gavėjams už įstatyme nustatytų pareigų nevykdymą.

 

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

el. paštu [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti