Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2019 m. vasario 4 d. Biudžeto ir finansų komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2019-02-04
13.30–13.45
I r. 315 kab. (Uždaras klausimas)
ES-18-219 Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Komitetui, Regionų Komitetui ir Europos Investicijų Bankui 2019 m. metinė augimo apžvalga. Stipresnė Europa pasaulinio neapibrėžtumo sąlygomis, COM(2018)770. Specializuotas (svarstymas) S.Jakeliūnas A.Kubilius
J.Dzikaitė
2. (Uždaras klausimas) ES-18-220 Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl euro zonos ekonominės politikos, COM(2018)759. Specializuotas (svarstymas) S.Jakeliūnas A.Kubilius
J.Dzikaitė
3. 2019-02-04
13.45–13.50
I r. 315 kab.
XIIIP-1126 Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo Nr. VIII-1202 9 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Rinkevičius R.Budbergytė A.Brazdilienė
4. 2019-02-04
13.50–13.55
I r. 315 kab.
  Kiti klausimai    
5. 2019-02-04
13.55–14.00
I r. 315 kab.
XIIIP-2904 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (pasirengimas svarstymui) J.Varžgalys R.Tamašunienė J.Alasevičienė
6. 2019-02-04
13.55–14.00
I r. 315 kab.
XIIIP-3026 Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) J.Varžgalys M.Majauskas A.Brazdilienė
7. 2019-02-04
13.55–14.00
I r. 315 kab.
XIIIP-3083 Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 1, 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (pasirengimas svarstymui) V.Kamblevičius M.Majauskas A.Brazdilienė
8. 2019-02-04
14.00–15.30
I r. 315 kab
 

Parlamentinė kontrolė

Lietuvos banko makroprudencinio mandato vykdymo ataskaita ir finansinio stabilumo apžvalga: pristatymas ir diskusija

  S.Jakeliūnas

Komiteto pirmininkas                                                         Stasys Jakeliūnas

   Naujausi pakeitimai - 2019-02-01 10:50
   Danguolė Zabulėnienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti