Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 2, 4 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS XIIP-3909(2)

Biudžeto ir finansų komitetas svarsto:

                                                   

Valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 2, 4 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS XIIP-3909(2).

(Įstatymo projekto tikslas – 1) pagerinti verslo subjektų priėjimą prie išorinių finansavimo šaltinių, sudarant galimybes garantijų institucijoms užtikrinti ne tik teikiamų paskolų grąžinimą, gamybinės įrangos ir (arba) įrenginių finansinės nuomos (lizingo) sutartyse nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą finansų įstaigoms, bet taip pat užtikrinti kredito įstaigoms faktoringo sutartyje nustatyto piniginio reikalavimo dalinį arba visišką apmokėjimą;

2) suteikti galimybę verslo subjektams įsigyti ir jo poreikius atitinkančios pakankamos kokybės ir tinkamos kainos naudotą įrangą, naudotus mechanizmus ir (arba) naudotus įrenginius.

Įstatymo projektu taip pat siekiama pagerinti Lietuvos įmonių priėjimą prie išorinių finansavimo šaltinių, didinti verslo konkurencingumą, išplėsti Lietuvos įmonių eksporto apimtis ir galimybes, atrandant naujas rinkas bei stiprinti eksportuotojų pozicijas tarptautinėje rinkoje,  įvesti naujas sąvokas.)

 

                                                                                           Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki  2016-12-07

 

 

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060)


  Siųsti el. paštuSpausdinti