Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 3, 7, 44, 70, 71, 731,76, 81, 83, 84, 93, 94 straipsnių, priedo pakeitimo ir IV skyriaus, 251, 67, 68 straipsnių pripažinimo netekusiais galios pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS, Vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 2, 24, 33, 43, 52 ir 54 straipsnių, priedo pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS ir su jais susiję įstatymo projektai XIIIP-647 - XIIIP-658

Biudžeto ir finansų komitetas svarsto:

Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024  2, 3, 7, 44, 70, 71, 731,76, 81, 83, 84, 93, 94 straipsnių, priedo pakeitimo ir IV skyriaus, 251, 67, 68 straipsnių pripažinimo netekusiais galios pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS, Vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 2, 24, 33, 43, 52 ir 54 straipsnių, priedo pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS ir su jais susiję įstatymo projektai XIIIP-647-XIIIP-658.

(Įstatymo projektai parengti siekiant šių tikslų:

1) Lietuvai siekiant 2018 m. tapti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) nare, reikalingi teisinio reguliavimo pakeitimai, susiję su galimybės tapti centrinio vertybinių popierių depozitoriumo dalininku praplėtimu;

2) atsižvelgiant į Baltijos šalių centrinių vertybinių popierių depozitoriumų jungimosi procesą (numatoma, kad Lietuvoje veiks centrinio vertybinių popierių depozitoriumo, įsteigto Latvijoje, filialas) būtina užtikrinti centrinio vertybinių popierių depozitoriumo Lietuvoje veiklos tęstinumą, todėl reikalingi įstatymo pakeitimai, suteikiantys teisę priežiūros institucijai (Lietuvos bankui) dalyvauti centrinio vertybinių popierių depozitoriumo veiklos leidimo išdavimo procese bei priežiūros veikloje;

3) įgyvendinti 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir  Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB  (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 596/2014) ir 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos  98/36/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 909/2014.)

              
                                                                                                                Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki  2017-05-31

 

                                                                                                          Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060)


  Siųsti el. paštuSpausdinti