Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo PROJEKTAS XIIIP-1922

Biudžeto ir finansų komitetas svarsto:

 

Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo PROJEKTAS XIIIP-1922.

 (Įstatymų projektų tikslas – sukurti NPĮ veikimo teisinę bazę, užtikrinti veiklos prioritetų laikymąsi ir reglamentuoti NPĮ finansinę veiklą, užtikrinančią ilgalaikių investicijų Lietuvoje skatinimą ir finansavimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytose srityse, kurių finansavimas rinkos sąlygomis yra nepakankamas (ir) ar neoptimalus ir kurioms trūksta rinkoje veikiančių bankų, kitų investuotojų ar finansinių paslaugų, ir numatyti priemones veiksmingai NPĮ veiklai vykdyti. NPĮ vykdomų skatinamojo finansavimo veiklų teisinis reglamentavimas įstatymo lygmeniu užtikrintų aiškų ir skaidrų valstybės lėšų panaudojimą, paspartintų privačių lėšų pritraukimą ir sukurtų patikimesnę investicinę aplinką. Teisiškai apibrėžtas NPĮ statusas būtų svarbus žingsnis stiprinant šiuo metu veikiantį valstybės valdomų finansų įstaigų tinklą ir suteikiant jam tinkamas priemones investicijoms Lietuvoje skatinti ir jų efektyvumui didinti).

 

 

     Pasiūlymų ir pastabų laukiame iki  2018-05-02

 

 

 

 

 

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

arba el. paštu [email protected]

 

Teisės aktų projektus ir su jais susijusią medžiagą galite rasti interneto tinklalapyje adresu www.lrs.lt. arba gauti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Priėmimo skyriuje (tel. (8 5) 239 6060)

   Naujausi pakeitimai - 2018-04-25 08:27
   Jolanta Matiliauskienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti