Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2019 m. vasario 13 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2019-02-13
10.00–10.05
III r. 220 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas    
2. 2019-02-13
10.05–10.20
III r. 220 k.
XIIIP-2991 Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 381 straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V. Poderys
A. Kupčinskas
D. Šaltmeris
3. 2019-02-13
10.20–10.40
III r. 220 k.
XIIIP-2984 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 201 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) V. Poderys
A. Kupčinskas
Ž. Klimka
4. XIIIP-2985 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) V. Poderys
A. Kupčinskas
Ž. Klimka
5. 2019-02-13
10.40–11.20
III r. 220 k.
  Dėl AB Lietuvos paštas veiklos: veiklos efektyvumo ir optimizavimo klausimai
Pranešėjai: AB Lietuvos paštas atstovai,
Susisiekimo ministerijos atstovai
Parlamentinė kontrolė R. Sinkevičius
A. Kupčinskas
D. Šaltmeris
R. Danė
6. 2019-02-13
11.20–11.25
III r. 220 k.
ES-19-5 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETŲ IR REGIONŲ KOMITETUI Bendroji rinka kintančiame pasaulyje Unikali vertybė, kuriai reikia atnaujintų politinių įsipareigojimų COM/2018/772
(uždaras klausimas)
Svarstymas D. Kreivys
V. Poderys
R. Duburaitė
7. 2019-02-13
11.25–11.30
III r. 220 k.
ES-19-9 KOMISIJOS KOUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, EUROPOS VADOVŲ TARYBAI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Suderintas dirbtinio intelekto planas COM/2018/795
(uždaras klausimas)
Svarstymas D. Kreivys
V. Poderys
R. Miliūtė
R. Duburaitė
8. 2019-02-13
11.30–11.35
III r. 220 k.
ES-19-4 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS CENTRINIAM BANKUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI, REGIONŲ KOMITETUI IR EUROPOS INVESTICIJŲ BANKUI Investicijų planas Europai: rezultatų apžvalga ir tolesni veiksmai COM/2018/771
(uždaras klausimas)
Svarstymas D. Kreivys
V. Poderys
R. Duburaitė
9. 2019-02-13
11.35–11.45
III r. 220 k.
  Kiti klausimai:
Sprendimo priėmimas dėl 2019 m. sausio 30 d. komiteto posėdyje svarstyto klausimo „ 2018-12-12 Valstybinio audito ataskaita: Nr. VA-2018-P-20-1-12 „Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas“
Parlamentinė kontrolė R. Sinkevičius
J. Razma
D. Šaltmeris

            Komiteto pirmininkas                                                             Rimantas Sinkevičius

   Naujausi pakeitimai - 2019-03-07 14:29
   Zita Jodkonienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti