Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Pranešimai žiniasklaidai

2019-02-14VVSK: regioninės politikos pokyčių tempas netenkina
2018-12-05VVSK pritarė leidimui įsigyti tarnybinius butus pirmumo tvarka
2018-11-29Seimo VVSK pritarė įstatymo projektui dėl Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų tiesioginio transliavimo
2018-11-14VVSK pritarė supaprastintoms savivaldybių turto perdavimo panaudai bendruomenėms sąlygoms
2018-11-14VVSK pasisako už geresnes neįgaliųjų dalyvavimo rinkimų procese sąlygas
2018-10-15Seime diskutuota apie planuojamas lobistinės veiklos reguliavimo naujienas
2018-10-10VVSK: prasidėjus rinkimų kampanijai, rinkimų taisyklės neturi būti keičiamos
2018-10-08Seime vyks diskusija apie lobistinės veiklos teisinį reguliavimą
2018-09-26VVSK pritarė galimybei grąžinti nekilnojamąjį turtą Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai – Sinodui
2018-09-17Seime vyks konferencija, analizuojanti Lenkijos gerąją patirtį savivaldos srityje
2018-09-12VVSK pritarė galimybei pertvarkyti valstybės ir savivaldybės įmones į viešąsias įstaigas
2018-07-10Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas susitiks su VTEK ir VRK atstovais
2018-06-22VVSK siūlo imtis neatidėliotinų veiksmų dėl galinčios nuo 2021 m. ketvirtadaliu sumažėti ES paramos Lietuvai
2018-06-13VVSK pritarė patobulintam Valstybės tarnybos įstatymui
2018-06-13Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininke išrinkta Guoda Burokienė
2018-05-30VVSK pritarė siūlymams pertvarkyti savivaldybių administracinę priežiūrą, kad ji taptų kokybiškesnė ir efektyvesnė
2018-05-30VVSK pritarė vaiko teisių apsaugos centralizavimą reglamentuosiantiems projektams
2018-05-25Seime vyks diskusija „Integruotosios teritorinės investicijos ir bendruomenės inicijuota vietos plėtra: ar ES parama duoda lauktų rezultatų?“
2018-05-18VVSK pritarė įstatymo pakeitimams, kurie užtikrins skaidresnę ir sklandesnę savivaldybių veiklą
2018-05-04VVSK delegacija vyksta į Lenkiją plėtoti tarpparlamentinį bendradarbiavimą
2018-04-25VVSK pritarė siūlymui tobulinti Mokestinių ginčų komisijos narių skyrimo tvarką
2018-04-25VVSK pritaria savivaldybių teisių išplėtimui organizuojant viešąsias paslaugas
2018-04-20VVSK: Kaip užtikrinti viešųjų paslaugų kokybę už prieinamą kainą ir sąžiningą konkurenciją jas teikiant?
2018-04-19VVSK pritarė keturių valstybės institucijų ir įstaigų perkėlimui į aukštesnę institucijų ir įstaigų grupę
2018-04-18VVSK pradėjo valstybės tarnybos pertvarką, pritardama Diplomatinės tarnybos įstatymo projektui
2018-04-11VVSK siūlo leisti rinkti jaunesnius savivaldybių tarybų narius
2018-04-11VVSK pritarė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-04-11VVSK pritarė Vyriausybės 2017 m. veiklos ataskaitai
2018-04-06VVSK aiškinsis laikinai einančio VTEK pirmininko pareigas paskyrimo aplinkybes
2018-03-30Konferencijoje buvo ieškoma santykio tarp viešojo ir komercinio intereso teikiant viešąsias paslaugas
2018-03-28VVSK pristatyti Lietuvos regioninės politikos Baltosios knygos įgyvendinimo dokumentų projektai
2018-03-23Seime – konferencija, skirta aptarti viešojo administravimo tobulinimą
2018-03-21VVSK pritarė žvalgybos pareigūnų darbo užmokesčio didinimui
2018-03-21Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė leidimui įsigyti tarnybinius butus pirmumo tvarka
2018-03-14Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas imasi valstybės tarnybos pertvarkos
2018-03-09Renginyje bus bandoma išsiaiškinti, kaip ugdyti Lietuvos politinę kultūrą
2018-02-22VVSK ragina siekti viešųjų investicijų veiksmingumo, viešųjų pirkimų kokybės ir socialinių partnerių įtraukimo bei spartinti struktūrines reformas
2018-01-25VVSK: Pagrindiniai vietos demokratijos stabdžiai Lietuvoje – gyventojų migracija, per menkas įsitraukimas, regionų netolygus išsivystymas ir korupcija
2017-11-23Konferencijoje diskutuota, kaip sustiprinti seniūnijas ir aktyvinti bendruomenes
2017-11-17Seime vyks konferencija „Moderni seniūnija – gyvybinga bendruomenė“
2017-10-12VVSK organizuotoje konferencijoje aptartos Lietuvos regioninės politikos gairių (baltosios knygos) nuostatos
2017-10-03Seime vyksiančioje konferencijoje bus aptartos Lietuvos regioninės plėtros kryptys
2017-06-23VVSK organizuoja viešą diskusiją „Visuomenės dalyvavimas viešosios politikos sprendimų priėmimo ir viešųjų paslaugų teikimo procese“
2017-06-14Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas nuolat keisis patirtimi su kolegomis Lenkijos Seime
2017-06-08Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas plėtoja bendradarbiavimą su Lenkijos Seimu
2017-05-31Švietimo ir mokslo komitetas kartu su Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetu svarstė 2017 m. studentų priėmimo į aukštąsias mokyklas klausimą
2017-05-18Seimo nariai Vengrijoje aptarė rinkimų reformas ir vietos savivaldos klausimus
2017-05-12VVSK plėtoja tarpparlamentinį bendradarbiavimą su Vengrija
2017-05-04Seime vyks diskusija apie regionų politikos įgyvendinimą
2017-03-17VVSK: „Kaip suderinti savivaldybių veiklos savarankiškumą ir konkurencijos laisvę?“
2017-03-14Bendrame Ekonomikos ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų posėdyje – dėmesys viešiesiems pirkimams
2017-01-13VVSK ragina Vyriausybę stiprinti regioninę politiką
2017-01-13VVSK siūlo uždrausti vidaus sandorius valstybės kontroliuojamose įmonėse
2017-01-12Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas: valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai – skaidrumui ir prestižui didinti
2016-12-01VVSK: aktyvesnis nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas atstovaujant viešajam interesui – misija įmanoma
2016-11-17VVSK išsirinko pirmininką ir jo pavaduotoją

  Siųsti el. paštuSpausdinti