Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sudarymo ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymų pataisas

 

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017-03-31

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (Nr. XIIIP-67);

VTEK veiklos tikslas – užtikrinti  tinkamą Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir Lobistinės veiklos įstatymo įgyvendinimą, t. y. valstybės tarnyboje priimamų sprendimų nešališkumą, teisėtumą ir skaidrumą.

 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-4266(3);

Projekto tikslas – tokias išsklaidyti depolitizavimo klausimą  Siūlant kandidatus į VTEK narius. Dabartinė politikams (Seimo pirmininkui, Ministrui pirmininkui, Respublikos Prezidentui, Lietuvos savivaldybių asociacijos Prezidentui) priskirta siūlymo teisė būtų perduota nepolitinėms autoritetingoms organizacijoms.

                      Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 5, 6 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-475(2);

Įstatymo projekto tikslas – sudaryti naują VTEK formavimo tvarką ir  padidinti VTEK sprendimų priėmimo proceso skaidrumą.

Įstatymo projekto uždaviniai: pakeisti VTEK komisijos sudarymo tvarką ir įteisinti VTEK narių vardinį balsavimą ir jo rezultatų viešumą bei VTEK nario atskirosios nuomonės institutą.

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 4, 5, 10, 13 straipsnių pakeitimo, 5 straipsnio papildymo 4 dalimi ir 11 straipsnio papildymo 8 dalimi įstatymo projektą (Nr. XIIIP-309);

Projektu siekiama užtikrinti viešųjų pirkimų komisijų narių, asmenų, vadovo paskirtų atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus ir ekspertų veiklos skaidrumą bei atskaitomybę visuomenei.

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 2, 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-315).

Projektu siūloma įtvirtinti pareigą deklaruoti privačius interesus valstybės bei savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdybų, stebėtojų tarybų nariams, nes jie sprendžia reikšmingus toms įmonėms klausimus ir svarbu, kad tai darytų vadovaudamiesi viešaisiais, o ne savo privačiais interesais.

 

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

el. paštu [email protected]

 

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti