Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Vietos savivaldą reglamentuojančių teisės aktų svarstymas

 

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017-04-25

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Nr. XIIIP-346, Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-347, Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-348.

Tikslas – suvienodinti Vietos savivaldos įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo ir Viešųjų įstaigų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias įstaigų vadovų skyrimą ir funkcijas, susijusias su šių vadovų darbo santykiais. Projektais siūloma nustatyti išimtį iš bendrosios taisyklės, numatant, kad savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (savivaldybės tarybai) nustatyta funkcija priimti į pareigas ir iš jų atleisti įstaigos vadovą netaikoma tada, kada tokia kompetencija Vietos savivaldos įstatyme yra priskirta savivaldybės merui. Be to, siūloma nustatyti, kad, kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus gali siųsti į komandiruotes ir suteikti jiems atostogas iki 14 dienų.

       Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Nr. XIIIP-343.

Tikslas – pakeisti įstatymu nustatytą Kontrolės komiteto atsiskaitymo už savo veiklą savivaldybės tarybai terminą, vietoje dabar nustatyto atsiskaitymo „kiekvienų metų pabaigoje“, numatant atsiskaitymą „kiekvienų metų pradžioje“.

 

 

 

Pasiūlymus ir pastabas siųskite

Lietuvos Respublikos Seimui

adresu: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

el. paštu [email protected]

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti