Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Antikorupcijos komisija: fondai skirsto valstybės biudžeto lėšas nekontroliuojami

2016 m. gruodžio 21 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Šiandien Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje buvo nagrinėjamas klausimas, susijęs su įvairių fondų, skirstančių valstybės biudžeto lėšas, veiklos skaidrumu. Atkreiptas dėmesys, kad fondų tarybų nariai, priimantys privalomus vykdyti sprendimus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo įvairiems visuomeniniams projektams įgyvendinti, yra prilyginami valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims, todėl privalo deklaruoti tiek privačius interesus, tiek turtą ir pajamas. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovai paaiškino, kad dauguma tokių fondų tarybos narių nėra pateikę privačių interesų deklaracijų, o išsamios informacijos apie tokius fondus ir juose dirbančius asmenis komisija neturi.

Antikorupcijos komisija konstatavo, kad nėra užtikrinamas tokių fondų veiklos bei jų priimamų sprendimų skaidrumas bei yra galimybės piktnaudžiauti siekiant tenkinti privačius interesus. Komisijos nuomone, tokie fondai neturėtų būti kuriami, o jų funkcijas turėtų atlikti atsakingos valstybės institucijos, kurios valstybės biudžeto lėšas skirstytų pagal aiškiai nustatytas procedūras bei patvirtintus kriterijus.

Posėdyje nutarta kreiptis į Finansų ministeriją prašant Antikorupcijos komisijai pateikti papildomą informaciją apie šiuo metu veikiančius valstybės biudžeto lėšas skirstančius fondus, juose dirbančius asmenis bei prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybę pateikti siūlymus dėl šio sektoriaus teisinio reglamentavimo pakeitimo.

2015–2016 m. Komisija nagrinėjo Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo veiklą ir nustatė, kad dėl teisinio reglamentavimo trūkumų fondo tarybos nariams nenumatyta atsakomybė už priimamus sprendimus; sprendimai dėl sporto projektų finansavimo nėra pagrįsti objektyviais argumentais, nėra viešinami; taip pat neaiški ekspertų, vertinančių sporto projektus, siekiančius gauti finansavimą, atranka, apmokėjimas už ekspertines paslaugas; kai kurie fondo tarybos nariai, nagrinėdami projektus, kurių įgyvendinimu yra suinteresuoti, nusišalindavo tik formaliai, taip pat iki nebuvo pateikę privačių interesų bei turto ir pajamų deklaracijų. Todėl komisija inicijavo teisinės aplinkos įvertinimą antikorupciniu požiūriu, poįstatyminių teisės aktų bei naujos redakcijos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo rengimą.

 

Komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius, tel. (8 698) 42681

 

2016 m. gruodžio 21 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Šiandien Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje buvo nagrinėjamas klausimas, susijęs su įvairių fondų, skirstančių valstybės biudžeto lėšas, veiklos skaidrumu. Atkreiptas dėmesys, kad fondų tarybų nariai, priimantys privalomus vykdyti sprendimus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo įvairiems visuomeniniams projektams įgyvendinti, yra prilyginami valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims, todėl privalo deklaruoti tiek privačius interesus, tiek turtą ir pajamas. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovai paaiškino, kad dauguma tokių fondų tarybos narių nėra pateikę privačių interesų deklaracijų, o išsamios informacijos apie tokius fondus ir juose dirbančius asmenis komisija neturi.

Antikorupcijos komisija konstatavo, kad nėra užtikrinamas tokių fondų veiklos bei jų priimamų sprendimų skaidrumas bei yra galimybės piktnaudžiauti siekiant tenkinti privačius interesus. Komisijos nuomone, tokie fondai neturėtų būti kuriami, o jų funkcijas turėtų atlikti atsakingos valstybės institucijos, kurios valstybės biudžeto lėšas skirstytų pagal aiškiai nustatytas procedūras bei patvirtintus kriterijus.

Posėdyje nutarta kreiptis į Finansų ministeriją prašant Antikorupcijos komisijai pateikti papildomą informaciją apie šiuo metu veikiančius valstybės biudžeto lėšas skirstančius fondus, juose dirbančius asmenis bei prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybę pateikti siūlymus dėl šio sektoriaus teisinio reglamentavimo pakeitimo.

2015–2016 m. Komisija nagrinėjo Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo veiklą ir nustatė, kad dėl teisinio reglamentavimo trūkumų fondo tarybos nariams nenumatyta atsakomybė už priimamus sprendimus; sprendimai dėl sporto projektų finansavimo nėra pagrįsti objektyviais argumentais, nėra viešinami; taip pat neaiški ekspertų, vertinančių sporto projektus, siekiančius gauti finansavimą, atranka, apmokėjimas už ekspertines paslaugas; kai kurie fondo tarybos nariai, nagrinėdami projektus, kurių įgyvendinimu yra suinteresuoti, nusišalindavo tik formaliai, taip pat iki nebuvo pateikę privačių interesų bei turto ir pajamų deklaracijų. Todėl komisija inicijavo teisinės aplinkos įvertinimą antikorupciniu požiūriu, poįstatyminių teisės aktų bei naujos redakcijos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo rengimą.

 

Komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius, tel. (8 698) 42681

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti