Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Antikorupcijos komisija siūlo reglamentuoti žinybinių darbo grupių sudarymą

2018 m. gruodžio 19 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo Antikorupcijos komisija trečiadienį posėdyje analizavo ir vertino surinktus duomenis apie ministerijose veikiančių darbo grupių, komitetų, komisijų, tarybų ir kitų  darinių sudarymo, ekspertų į jų sudėtį įtraukimo, taip pat teisinio reglamentavimo klausimus.  

Apibendrinus komisijai pateiktus statistinius duomenis matyti, kad kai kuriose ministerijose veikia daugiau nei 150 įvairių kolegialių organų, sudarytų tiek pasiūlymams teisėkūros klausimais teikti, tiek kitiems konkretiems klausimas spręsti, išvadoms teikti. Konstatuota, kad nesant šios srities teisinio reglamentavimo, sudaromos sąlygos lobizmui, atskirų interesų grupių atstovavimui ir jų interesų protegavimui. Diskutuota ne tik dėl privačių asmenų galimo privataus intereso įgyvendinimo siekio, bet ir dėl valstybės institucijų į tokias darbo grupes deleguojamų asmenų galimo asmeninio suinteresuotumo, nes nėra teisinio reglamentavimo dėl privalomo galimo interesų konflikto įvertinimo. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas pritarė nuomonei, kad šioje srityje interesų konfliktų valdymas yra nepakankamas, todėl į tai bus atsižvelgta ir būtinos nuostatos bus įtrauktos į šiuo metu rengiamo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo projektą.

Seimo Antikorupcijos komisija posėdžiuose ne kartą kėlė klausimą dėl institucijų įvairių darbo grupių sudarymo ir jų veiklos skaidrumo. Buvo atkreiptas dėmesys, kad kai kuriose institucijose veikia įvairios darbo grupės, į kurių sudėtį įtraukti ne tik valstybės institucijų, bet ir privataus sektoriaus atstovai, todėl buvo renkami duomenys apie ministerijose veikiančias darbo grupes. Gauti atsakymai parodė, kad ministerijos (absoliuti dauguma), sudarydamos darbo grupes, komisijas, tarybas ir kitus darinius, vadovaujasi tik bendraisiais skaidrumo principais; aiškios tvarkos, reglamentuojančios tokių darbo grupių sudarymo inicijavimą, informacijos apie jų sudarymą viešinimą, konkrečių asmenų įtraukimą į sudėtį, nėra, todėl viešojo intereso atstovavimas nėra užtikrinamas.

 

Komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius, tel. (8 698) 42681

2018 m. gruodžio 19 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo Antikorupcijos komisija trečiadienį posėdyje analizavo ir vertino surinktus duomenis apie ministerijose veikiančių darbo grupių, komitetų, komisijų, tarybų ir kitų  darinių sudarymo, ekspertų į jų sudėtį įtraukimo, taip pat teisinio reglamentavimo klausimus.  

Apibendrinus komisijai pateiktus statistinius duomenis matyti, kad kai kuriose ministerijose veikia daugiau nei 150 įvairių kolegialių organų, sudarytų tiek pasiūlymams teisėkūros klausimais teikti, tiek kitiems konkretiems klausimas spręsti, išvadoms teikti. Konstatuota, kad nesant šios srities teisinio reglamentavimo, sudaromos sąlygos lobizmui, atskirų interesų grupių atstovavimui ir jų interesų protegavimui. Diskutuota ne tik dėl privačių asmenų galimo privataus intereso įgyvendinimo siekio, bet ir dėl valstybės institucijų į tokias darbo grupes deleguojamų asmenų galimo asmeninio suinteresuotumo, nes nėra teisinio reglamentavimo dėl privalomo galimo interesų konflikto įvertinimo. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas pritarė nuomonei, kad šioje srityje interesų konfliktų valdymas yra nepakankamas, todėl į tai bus atsižvelgta ir būtinos nuostatos bus įtrauktos į šiuo metu rengiamo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo projektą.

Seimo Antikorupcijos komisija posėdžiuose ne kartą kėlė klausimą dėl institucijų įvairių darbo grupių sudarymo ir jų veiklos skaidrumo. Buvo atkreiptas dėmesys, kad kai kuriose institucijose veikia įvairios darbo grupės, į kurių sudėtį įtraukti ne tik valstybės institucijų, bet ir privataus sektoriaus atstovai, todėl buvo renkami duomenys apie ministerijose veikiančias darbo grupes. Gauti atsakymai parodė, kad ministerijos (absoliuti dauguma), sudarydamos darbo grupes, komisijas, tarybas ir kitus darinius, vadovaujasi tik bendraisiais skaidrumo principais; aiškios tvarkos, reglamentuojančios tokių darbo grupių sudarymo inicijavimą, informacijos apie jų sudarymą viešinimą, konkrečių asmenų įtraukimą į sudėtį, nėra, todėl viešojo intereso atstovavimas nėra užtikrinamas.

 

Komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius, tel. (8 698) 42681

   Naujausi pakeitimai - 2019-01-03 16:15
   Jolanta Anskaitienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti