Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. XIII-509 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijai ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą dėl žiniasklaidoje paskelbtos informacijos, kad Lietuvos Respublikos Seimo narys Artūras Skardžius galimai gavo asmeninės naudos darydamas poveikį Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų sprendimams“ pakeitimo“

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2017 M. BIRŽELIO 22 D. NUTARIMO
NR. XIII-509 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ANTIKORUPCIJOS KOMISIJAI IR PAVEDIMO ATLIKTI PARLAMENTINĮ TYRIMĄ DĖL ŽINIASKLAIDOJE PASKELBTOS INFORMACIJOS, KAD LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS ARTŪRAS SKARDŽIUS GALIMAI GAVO ASMENINĖS NAUDOS DARYDAMAS POVEIKĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ SPRENDIMAMS“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 10 d. Nr. XIII-669

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

1 straipsnis.

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„3 straipsnis.

Pavesti Komisijai parlamentinį tyrimą atlikti ir išvadą pateikti Lietuvos Respublikos Seimui iki 2017 m. lapkričio 10 d.“

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis

 

   Naujausi pakeitimai - 2017-10-16 12:57
   Romualdas Varslauskas

  Siųsti el. paštuSpausdinti