Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Migracijos komisijos 2018 m. kovo mėn. - 2018 m. birželio mėn. darbo planas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

Migracijos komisijos

2018 m. kovo 14 d. posėdyje

Nr. 139-P-1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

MIGRACIJOS KOMISIJA

2018 M. KOVO MĖN. - 2018 M. BIRŽELIO MĖN. DARBO PLANAS

Data Posėdžių temos
2018-03-14

1.1. 2017 m. Komisijos ataskaitos tvirtinimas;

1.2. LRS pavasario sesijoje (IV) Komisijos darbo planas;

1.3. Dėl problemų su kuriomis susiduria lietuvių bendruomenės, gyvenančios užsienyje.

2018-03-21 2.1. Vidaus reikalų ministerijos informacija apie Migracijos departamento pertvarką;
2.3. Dėl nekvalifikuotos darbo jėgos laikinųjų darbo leidimų.
2018-03-28 3.1. Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo projektas ir lydimasis įstatymo projektas;
3.2. Europos strateginių investicijų fondo (EFSI arba Junkerio planas) ir viešojo bei privačiojo sektorių partnerystės (PPP) projektų pritraukimas.
2018-04-11 4.1. Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo projektas;
4.2. Seimo nutarimo „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos 2018–2030 metų strategijos patvirtinimo“ projektas.
2018-04-18 5.1. Balsavimo internetu pagrindų įstatymo projektas ir lydimasis teisės akto projektas;
5.2. Užsienio lietuvių ir užsieniečių integravimo į Lietuvos švietimo sistemą modelio parengimas ir įgyvendinimas;
5.3. Dėl Lenkijos lietuvių studijuojančių Lietuvoje.
2018-04-25

6.1. Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimasis įstatymo projektas (neregistruotas, ES);
6.2. Dėl EBPO ekspertų atliktos Lietuvos Darbo rinkos, socialinės ir migracijos politikos peržiūros ataskaitos (išvados ir rekomendacijos);

6.3. Savivaldybių biudžetų (mokesčių ir kitų pajamų surinkimo) sudarymo tvarkos (modelio), kuri motyvuotų savivaldybes siekti sutartų regiono ekonominių ir socialinių pokyčių, nustatymas;

2018-05-09

7.1. Investuotojų pritraukimo į LEZ struktūros pertvarka;

7.2. Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos investicijas.

2018-05-16

8.1. Dėl išvykusių lietuvių įtraukimo į veiklą;

8.2. Dėl „Lietuvos emocinės būsenos tyrimo“ rezultatų;

2018-05-23 9.1. Dėl ES būsimos tvarios migracijos politikos.
2018-06-13

10.1. Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai;

10.2. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai.

2018-06-20 11.1.Statistikos departamento informacija apie migracijos tendencijas ir kt.

11.2. Diasporos pritraukimas į Lietuvą;

11.3. Lietuvybės užsienyje ir užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas.

2018-06-27

12.1. Regionų kryptingos plėtros principų suformavimas ir plėtros planavimo sistemos pertvarkymas

12.2. Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas

Išvažiuojamasis posėdis Į Vilniaus Ozo gimnaziją
2018-09 Priemonės pagal EBPO parengtas Lietuvos socialinės ir darbo rinkos politikos peržiūros rekomendacijas.
2018-09 „Globalios Lietuvos modelio“ pristatymas

 

Migracijos komisijos bendru sutarimu, Komisijos pirmininkė pasilieka teisę keisti numatytų posėdžių svarstomus klausimus,

datas ir jų eiliškumą.

 

Komisijos pirmininkas                                                                                     Guoda Burokienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-04-05 10:43
   Rūta Bėčiūtė

  Siųsti el. paštuSpausdinti