Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Migracijos komisijos 2018 metų rugsėjo - gruodžio mėnesių veiklos planas

Data Posėdžių temos
2018-09-19

1.1. LRS V (rudens) sesijoje Komisijos darbo planas;

1.2. Kompleksinių priemonių sukūrimas ir įdiegimas siekiant pritraukti stambias didelės pridėtinės vertės gamybos investicijas;

1.3. Talentų pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos sukūrimas.

2018-09-26 2.1. Investuotojų pritraukimo į LEZ struktūros pertvarka.
2018-10-03 3.1. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-2393);
3.2. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2394);
3.3. Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2427).
2018-10-10 4.1. Regionų valdymo ir savivaldos tobulinimas, diegiant atvirumo visuomenei ir partnerystės principus, priimant sprendimus;
4.2. Paskatų sistemos vietos ekonominiam potencialui didinti ir infrastruktūrai optimizuoti sukūrimas.
2018-11-07 5.1. Aktyvių ir užimtumą skatinančių paramos formų plėtra;
5.2. Socialinio verslo plėtra;
5.3. Dėl priemonių pagal EBPO ekspertų parengtų Lietuvos Darbo rinkos, socialinės ir migracijos politikos peržiūros rekomendacijų.
2018-11-21 6.1. Užsienio lietuvių ir užsieniečių integravimo į Lietuvos švietimo sistemą modelio parengimas ir įgyvendinimas;
6.2. Lietuvybės užsienyje ir užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas.
2018-12-05 7.1. Regionų kryptingos plėtros principų suformavimas ir plėtros planavimo sistemos pertvarkymas;
7.2. Savivaldybių biudžetų (mokesčių ir kitų pajamų surinkimo) sudarymo tvarkos (modelio), kuri motyvuotų savivaldybes siekti sutartų regiono ekonominių ir socialinių pokyčių, nustatymas.
2018-12-12 8.1. Įmonių ir bendrovių teisinio reglamentavimo peržiūra, siekiant sukurti palankesnę aplinką smulkaus ir vidutinio verslo ekosistemai;
8.2. Didelės ir didesnės pridėtinės vertės pramonės ir paslaugų sektorių skatinimo eksportuoti į tikslines užsienio rinkas sistemos sukūrimas ir įdiegimas;
8.3. Ūkininkų derybinės galios stiprinimas ir konkurencingumo didinimas.
 

Dėl ES būsimos tvarios migracijos politikos (numatyta 2018 m. birželio mėn. pasiekti susitarimą. 

Statistikos departamento informacija apie migracijos tendencijas ir kt.

Išvažiuojamasis posėdis Į Vilniaus Ozo gimnaziją.

Migracijos komisijos bendru sutarimu, Komisijos pirmininkas pasilieka teisę keisti numatytų posėdžių svarstomus klausimus, datas ir jų eiliškumą.

 

Komisijos pirmininkas                                                                                          Bronius Markauskas

   Naujausi pakeitimai - 2018-10-17 09:07
   Rūta Bėčiūtė

  Siųsti el. paštuSpausdinti