Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2016 m. lapkričio 23 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2016-11-23
10.00–11.30
III r. 220 k.
XIIP-3750
(2) ES
Viešųjų pirkimų įstatymo
Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektas
Klausymai V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
2.   XIIP-3751
(2) ES
Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo projektas Klausymai V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė

 

3.

  XIIP-3752
(2)
Civilinio proceso kodekso 1, 80, 4232, 4233, 4237 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Klausymai V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
4.   XIIP-3753
(2)
Administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
5.   XIIP-3754
(2)
Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 24, 25, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Klausymai V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
6.   XIIP-3755
(2)
Paslaugų įstatymo
Nr. XI-570 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas
Klausymai V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
7.   XIIP-3756
(2)
Kino įstatymo Nr. IX-752 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
8.   XIIP-3757
(2)
Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 121 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
9.   XIIP-3758
(2)
Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
10.   XIIP-3759
(2)
Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
11.   XIIP-3760
(2)
Investicijų įstatymo
Nr. VIII-1312 151 ir 152 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Klausymai V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
12.   XIIP-3761
(2)
Šilumos ūkio įstatymo
Nr. IX-1565 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Klausymai V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
13.   XIIP-3762
(2)
Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
14.   XIIP-3763
(2)
Statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymo
Nr. XII-2573 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Klausymai V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
15.   XIIP-3764
(2)
Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
16. 2016-11-23
11.30–11.45
III r. 220 k.
Kiti klausimai

  Siųsti el. paštuSpausdinti