Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2016 m. gruodžio 7 d. Ekonomikos komiteto posėdžio papildyta darbotvarkė


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2016-12-07
10.00–10.05
III r. 220 k.
XIIIP-98 Seimo nutarimo „Dėl Vyganto Vaitkaus atleidimo iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nario pareigų“ projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Poderys,
R.Martinėlis,
R.Duburaitė,
R.Petkūnienė
2. 2016-12-07
10.05–10.10
III r. 220 k.
XIIIP-99 Seimo nutarimo „Dėl Jono Makausko skyrimo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nariu“ projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Poderys,
R.Martinėlis,
R.Duburaitė,
R.Petkūnienė
3. 2016-12-07
10.10–10.20
III r. 220 k.
XIIIP-101 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 28 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
V.Sinkevičius,
M.Bastys
I.Jurkšuvienė
4.   XIIIP-105 Lietuvos Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
V.Sinkevičius,
M.Bastys,
I.Jurkšuvienė
5.   XIIIP-107 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo
Nr. IX-617 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Papildomas
(svarstymas)
V.Sinkevičius,
M.Bastys,
I.Jurkšuvienė
6. 2016-12-07
10.20–10.30
III r. 220 k.
XIIP-4612
ES
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius
D.Kreivys,
E.Gentvilas,
L.Jasiukėnienė
7. 2016-12-07
10.30–11.00
III r. 220 k.
XIIIP-28
ES
Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
B.Matelis,
Z.Jedinskij,
D.Šaltmeris
8. 2016-12-07
11.00–11.30
III r. 220 k.
XIIP-3750
(2) ES
Viešųjų pirkimų įstatymo
Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektas
Klausymų tęsinys V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
9.   XIIP-3751
(2) ES
Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo projektas Klausymų tęsinys V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
10.   XIIP-3752
(2)
Civilinio proceso kodekso 1, 80, 4232, 4233, 4237 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
11.   XIIP-3753
(2)
Administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
12.   XIIP-3754
(2)
Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 24, 25, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
13.   XIIP-3755
(2)
Paslaugų įstatymo
Nr. XI-570 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas
Klausymų tęsinys V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
14.   XIIP-3756
(2)
Kino įstatymo Nr. IX-752 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
15.   XIIP-3757
(2)
Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 121 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
16.   XIIP-3758
(2)
Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
17.   XIIP-3759
(2)
Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
18.   XIIP-3760
(2)
Investicijų įstatymo
Nr. VIII-1312 151 ir 152 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Klausymų tęsinys V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
19.   XIIP-3761
(2)
Šilumos ūkio įstatymo
Nr. IX-1565 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Klausymų tęsinys V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
20.   XIIP-3762
(2)
Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
21.   XIIP-3763
(2)
Statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymo
Nr. XII-2573 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Klausymų tęsinys V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
22.   XIIP-3764
(2)
Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymų tęsinys V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
23. 2016-12-07
11.30–11.45
III r. 220 k.
Kiti klausimai

                                   Komiteto pirmininkas                                                                Virginijus Sinkevičius


  Siųsti el. paštuSpausdinti