Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2016 m. gruodžio 21 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2016-12-21
10.00–10.45
III r. 220 k.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2017 metų valstybinio audito programos pristatymas

Pranešėjas: Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys
V.Sinkevičius,
L.Jasiukėnienė
2. 2016-12-21
10.45–11.30
III r. 220 k.
Ar tinkamai įgyvendinamas Turizmo įstatymas užtikrinant turistų teises?
Pranešėja: Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktorė Jurgita Kazlauskienė
V.Sinkevičius,
R.Duburaitė
3. 2016-12-21
11.30–11.40
III r. 220 k.
ES-16-152 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI 2017 m. Komisijos darbo programa. Sauganti, galių teikianti ir ginanti Europa COM (2016) 710
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys,
D.Kreivys,
R.Duburaitė
4. 2016-12-21
10.40–11.50
III r. 220 k.
ES-16-153 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo COM (2016) 761
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys,
D.Kreivys,
R.Duburaitė
5. 2016-12-21
11.50–12.00
III r. 220 k.
ES-16-154 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo
COM (2016) 765
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys,
D.Kreivys,
R.Duburaitė
6. 2016-12-21
12.00–12.15
III r. 220 k.
Kiti klausimai
7. 2016-12-21
13.05–14.25
III r. 220 k.
XIIP-4639 Elektros energetikos sistemos bei elektros energijos rinkos apsaugos įstatymo projektas Bendri Ekonomikos komiteto ir Energetikos komisijos
Klausymai
A.Skardžius,
V.Poderys,
G.Landsbergis,
R.Duburaitė, R.Petkūnienė,
R.Bėčiūtė

                            Komiteto pirmininkas                                                         Virginijus Sinkevičius


  Siųsti el. paštuSpausdinti