Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

ŽTK pirmininkė Z. Žvikienė: Asmens duomenų apsauga – žmogaus teisės į privataus gyvenimo gerbimą dalis

2016 m. sausio 29 d. pranešimas VIR

 

Seimo kanceliarijos (aut. – O. Posaškova) nuotrauka

 

Sausio 28-ąją visos ES valstybės minėjo Europos duomenų apsaugos dieną. Kaip rodo Eurobarometro apžvalga, asmens duomenų apsauga yra labai svarbi ES gyventojams: 7 iš 10 teigia, kad jų sutikimas būtinas visais atvejais prieš renkant duomenis ir yra susirūpinę, jog asmens duomenys naudojami kitais nei rinkimo metu nurodytais tikslais.

Europos duomenų apsaugos dienos proga, sausio 28 dieną Seimo Žmogaus teisių komitetas kartu su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir Lietuvos vartotojų institutu surengė konferenciją „Asmens duomenų apsauga – gyvenimo elektroninėje erdvėje kaina“, skirtą asmens duomenų apsaugos klausimams elektroninėje erdvėje aptarti. Konferenciją atidarė Seimo Žmogaus teisių komiteto (ŽTK) pirmininkė Zita Žvikienė, sveikinimo kalbą pasakė Valstybinės duomenų apsaugos direktorius Algirdas Kunčinas, o Lietuvos vartotojų instituto prezidentė Zita Čeponytė pristatė iššūkius asmens duomenų apsaugos srityje 2016-aisiais.

Europos duomenų apsaugos diena, pirmą kartą paminėta 2007 m., šiais metais buvo minima jau dešimtąjį kartą. Kasmetinės Duomenų apsaugos dienos tikslas – suteikti piliečiams galimybę sužinoti, kokie jų asmens duomenys yra renkami ir apdorojami ir kodėl, taip pat – kokios yra su duomenų tvarkymu susijusios žmogaus teisės.

Duomenų apsauga ypatingai aktuali šiandien, kai dėl sparčios informacinių technologijų plėtros teisė į privatumą ir jos gynimas yra svarbesnis nei kada nors anksčiau. Technologijoms sparčiai tobulėjant prekių ir paslaugų rinkoje iš esmės keičiasi asmens duomenų naudojimo būdai. Šie pokyčiai visų pirma matomi elektroninėje erdvėje – teikiant bankų paslaugas, plėtojant socialinius tinklus.

Lietuvos vartotojų instituto užsakymu 2014 m. atliktas reprezentatyvus tyrimas atskleidė, kad didesnė dalis apklaustųjų asmens duomenimis mano esant vardą, pavardę, asmens kodą, atsiskaitomosios sąskaitos numerį, tuo tarpu mažesnė dalis – IP adresą (17 proc.) , el. pašto adresą (24 proc.), telefono numerį (30 proc.).

2014 metų pabaigoje Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) užsakymu atlikta apklausa parodė, kad tik pusė mūsų šalies gyventojų žino apie jų teises asmens duomenų apsaugos srityje. Anot apklausos, aštuoniems iš dešimties lietuvių asmens duomenų tvarkymas yra svarbus, o labiausiai rūpi, kokie asmens duomenys, kieno ir kokiais būdais tvarkomi ir saugomi.

ŽTK pirmininkė Zita Žvikienė atkreipė dėmesį, kad dažnai žmonės susiduria su netikrumo jausmu, jie nesijaučia kontroliuojantys savo duomenis. Žmonės yra nepakankamai informuojami apie tai, kas nutinka su asmenine informacija, kam ji perduodama ir kokiais tikslais tai atliekama. Deja, dažnai, jie nežino ir kaip pasinaudoti savo teisėmis.

Praėjusių metų pabaigoje, Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija trišalio dialogo metu pritarė kompromisiniam Duomenų apsaugos paketo pasiūlymui. Šia reforma siekiama užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį ES vidaus rinkoje, sustiprinti vartotojų pasitikėjimą informacinės visuomenės paslaugomis, sumažinti administracinę naštą verslui ir taip skatinti ES skaitmeninės ekonomikos augimą. Pagrindinis klausimas, į kurį atsakymo bus laukiama 2016 metais – ar pagaliau šis paketas bus priimtas?

Seimo kanceliarijos (aut. – O. Posaškova) nuotrauka

 

Dar vienas iššūkis asmens duomenų apsaugai – nuo 2015 m. pradžios įsigaliojęs Kibernetinio saugumo įstatymas, kurio įgyvendinimas turėtų būti efektyvesnis, išspręsti kibernetinio saugumo ir elektroninės informacijos saugos reguliavimo trūkumai, atsakingų institucijų dalies funkcijų dubliavimo klausimai.

Šių metų rudenį vyksiantys rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą, kaip visuomet iškelia klausimą, ar rinkimų agitacijos metu neiškils asmens duomenų tvarkymo pažeidimų. Asmens duomenų (vardo, pavardės, adreso, telefono ryšio numerio, el. pašto adreso ir kt.) tvarkymas laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu asmens duomenys tvarkomi esant iš anksto apibrėžtam ir teisėtam asmens duomenų tvarkymo tikslui. Asmens duomenų surinkimas ir tolesnis naudojimas rinkimų agitacijai turėtų atitikti bent vieną teisėto asmens duomenų tvarkymo kriterijų, pvz., turėtų būti gautas asmens sutikimas. Sutikimą duoti asmuo galėtų įvairių agitacinių susitikimų metu, specialioje interneto svetainėje ir kitais teisėtais būdais.

Seime įregistruotas Transporto veiklos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymas numato oro vežėjų pareigą teikti policijos įstaigai keleivių skrydžio duomenis apie atvykstančius į Lietuvos Respublikos teritoriją ar išvykstančius iš jos oro keliais keleivius prieš 48 valandas iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko ir iš karto po to, kai uždaromi keleivių įlaipinimo vartai, bet ne vėliau nei pradedamas skrydis. Atsižvelgiant į tai, kad ES institucijose šiuo metu svarstomas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais, nėra aišku, kaip šie abu teisės aktai derės tarpusavyje.

Įgyvendindama pernai Seimo priimto Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų nuostatas, Finansų ministerija parengė Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo reglamentuojama, kokia tvarka ir kokiais terminais prižiūrimi finansų rinkos dalyviai Valstybinei mokesčių inspekcijai turės teikti įstatyme išvardytą informaciją. Priėmus šias nuostatas, būtų įteisintas platus informacijos apie Lietuvos gyventojų bankų sąskaitas teikimas, kas gali sukelti grėsmę ne tik duomenų saugumui, bet ir pažeisti asmens teisę į privatumą.

,,Asmens duomenų apsauga – labai jautri tema. Tai žmogaus teisės į privataus gyvenimo gerbimą dalis. Būtina rasti pusiausvyrą tarp teisės į privataus gyvenimo neliečiamumo užtikrinimo ir teisėto asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo“, – konferencijoje sakė Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkė Zita Žvikienė.

 

Parengė ir daugiau informacijos suteiks

Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja

Rūta Ragaliauskienė, tel. (8 5) 239 6821, el. p. [email protected].


  Siųsti el. paštuSpausdinti