Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. kovo 8 d. Ekonomikos komiteto posėdžio papildyta darbotvarkė


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-03-08
10.00–10.30
III r. 220 k.
XIIP-4550
(2)
Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 75 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 751, 752 straipsniais įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys,
D.Kreivys,
A.Skardžius,
R.Duburaitė, R.Petkūnienė
2.   XIIP-4551
(2)
Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131, 132 straipsniais įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys,
D.Kreivys,
A.Skardžius,
R.Duburaitė, R.Petkūnienė
3. 2017-03-08
10.30–11.00
III r. 220 k.
Dėl valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių veiklos efektyvumo didinimo

Pranešėjas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras
Rokas Masiulis
V.Sinkevičius,
D.Šaltmeris
4. 2017-03-08
11.00–11.05
III r. 220 k.
ES-17-21 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo
COM/2017/38
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
5. 2017-03-08
11.05–11.10
III r. 220 k.
ES-16-159 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsniai Europos veiksmai siekiant tvarumo
COM/2016/739
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
6. 2017-03-08
11.10–11.15
III r. 220 k.
ES-17-25 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę
COM/2017/54
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
7. 2017-03-08
11.15–11.20
III r. 220 k.
ES-17-27 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI ES aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra. Bendri uždaviniai ir kaip bendrai siekti geresnių rezultatų
COM/2017/63
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
8. 2017-03-08
11.20–11.25
III r. 220 k.
ES-17-23 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI, REGIONŲ KOMITETUI IR EUROPOS INVESTICIJŲ BANKUI Antroji energetikos sąjungos būklės ataskaita
COM/2017/53
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
9. 2017-03-08
11.25–11.30
III r. 220 k.
ES-17-32 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija)
COM/2016/767
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
10.   ES-17-34 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija)
COM/2016/864
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
11.   ES-17-35 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija)
COM/2016/861
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
12. 2017-03-08
11.30–12.00
III r. 220 k.
XIIP-3750
(2) ES
Seimo narių V.Sinkevičiaus (2017-03-07); G.Kindurio (2017-03-01)
ir kiti pasiūlymai
Viešųjų pirkimų įstatymo
Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektui
Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
13.   XIIP-3751
(2) ES
Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
14.   XIIP-3754
(2)
Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 24, 25, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
15.   XIIP-3755
(2)
Paslaugų įstatymo
Nr. XI-570 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
16.   XIIP-3757
(2)
Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 121 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
17.   XIIP-3758
(2)
Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
18.   XIIP-3759
(2)
Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
19.   XIIP-3760
(2)
Investicijų įstatymo
Nr. VIII-1312 151 ir 152 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
20.   XIIP-3761
(2)
Šilumos ūkio įstatymo
Nr. IX-1565 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
21.   XIIP-3762
(2)
Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
22.   XIIP-3763
(2)
Statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymo
Nr. XII-2573 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
23.   XIIP-3764
(2)
Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
24. 2017-03-08
12.00–12.10
III r. 220 k.
Kiti klausimai

                                                  Komiteto pirmininkas                             Virginijus Sinkevičius


  Siųsti el. paštuSpausdinti