Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. kovo 22 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-03-22
10.00–10.30
III r. 220 k.
XIIP-4804
ES
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) V.Sinkevičius,
D.Kreivys,
D.Šaltmeris
2. XIIP-4805
ES
Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 7, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo, 16, 17 ir 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo priedo papildymo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) V.Sinkevičius,
D.Kreivys,
D.Šaltmeris
3. 2017-03-22
10.30–11.00
III r. 220 k.
XIIP-4444 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 5, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys,
B.Matelis,
A.Skardžius,
R.Duburaitė,
R.Petkūnienė
4. XIIP-4445 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys,
B.Matelis,
A.Skardžius,
R.Duburaitė,
R.Petkūnienė
5. 2017-03-22
11.00–11.30
III r. 220 k.
XIIP-4846 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
Nr. VIII-729 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius,
D.Kreivys,
D.Šaltmeris
6. XIIP-4847 Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo Nr. XII-791 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
svarstymas)
V.Sinkevičius,
D.Kreivys,
D.Šaltmeris
7. 2017-03-22
11.30–11.45
III r. 220 k.
XIIP-3750
(3) ES
Seimo nario R.Karbauskio (2017-03-21) ir kiti pasiūlymai
Viešųjų pirkimų įstatymo
Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektui
Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
8. 2017-03-22
11.45–11.55
III r. 220 k.
Kiti klausimai

Komiteto pirmininkas                             Virginijus Sinkevičius


  Siųsti el. paštuSpausdinti