Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. kovo 29 d. Ekonomikos komiteto posėdžio papildyta darbotvarkė


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-03-29
10.00–10.10
III r. 220 k
XIIIP-383 Įstatymo „Dėl Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos susitarimo, iš dalies keičiančio Prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimą, ratifikavimo“ projektas Papildomas
(svarstymas)
R.Martinėlis,
B.Matelis,
R.Duburaitė
2. 2017-03-29
10.10–10.20
III r. 220 k.
XIIP-4550
(3)
Teisės departamento (2017-03-23) išvada Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 75 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 751, 752 straipsniais įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys,
D.Kreivys,
A.Skardžius,
R.Duburaitė, R.Petkūnienė
3. XIIP-4551
(3)
Teisės departamento (2017-03-23) išvada; Seimo nario P.Gražulio (2017-03-28); Seimo nario J.Sabatausko (2017-03-28) pasiūlymai Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131, 132 straipsniais įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys,
D.Kreivys,
A.Skardžius,
R.Duburaitė, R.Petkūnienė
4. 2017-03-29
10.20–10.40
III r. 220 k.
XIIIP-440
ES
Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 2, 5 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
R.Martinėlis,
T.Langaitis,
L.Jasiukėnienė
5. 2017-03-29
10.40–10.55
III r. 220 k.
XIIIP-336
ES
Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 501 straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys,
B.Matelis,
R.Duburaitė, R.Petkūnienė
6. XIIIP-337
ES
Branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 4, 5, 6, 10, 12, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 47 ir 48 straipsnių ir penktojo skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221, 241 ir 261 straipsniais įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys,
B.Matelis,
R.Duburaitė, R.Petkūnienė
7. XIIIP-338 Administracinių nusižengimų kodekso 321 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
V.Poderys,
B.Matelis,
R.Duburaitė, R.Petkūnienė
8. 2017-03-29
10.55–11.00
III r. 220 k.
XIIP-4846(2) Seimo nario J.Razmos (2017-03-23) pasiūlymas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius,
D.Kreivys,
D.Šaltmeris
9. 2017-03-29
11.00–11.10
III r. 220 k.
ES-16-156 KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Energijos kainos ir išlaidos Europoje COM/2016/769
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
10. 2017-03-29
11.10–11.20
III r. 220 k.
ES-17-22 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Energijos iš atliekų vaidmuo žiedinėje ekonomikoje COM/2017/34
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
11. ES-17-24 KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimo COM/2017/33
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
12. 2017-03-29
11.20–11.25
III r. 220 k.
ES-16-160 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Investicijų planas Europai. Atlikus vertinimus matyti poreikis jį sustiprinti
COM/2016/764
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
13. 2017-03-29
11.25–11.35
III r. 220 k.
ES-17-31 Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui ir Euro grupei „2017 m. Europos semestras. Struktūrinių reformų pažangos vertinimas, makroekonominio disbalanso prevencija ir naikinimas ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 1176/2011 atliktų nuodugnių apžvalgų rezultatai“ {SWD(2017) 67 galutinis - SWD(2017) 93 galutinis) (Nr. KOM(2017)90 galutinis)
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
14. 2017-03-29
11.35–11.45
III r. 220 k.
Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Šalies ataskaita. Lietuva 2017“ (Nr. SWD(2017)80 galutinis) (uždaras klausimas) Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
15. 2017-03-29
11.45–12.15
III r. 220 k.
XIIP-3750
(4) ES
Teisės departamento išvada, Seimo narių: A.Skardžiaus (2017-03-27); A.Nekrošiaus (2017-03-28); I.Šimonytės, A.Bilotaitės (2017-03-28); V.Simulik, D.Gaižausko, A.Šimo (2017-03-28); V.Simulik, D.Gaižausko, A.Šimo, R.Karbauskio, I.Šiaulienės (2017-03-28) ir kiti pasiūlymai Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
15.   XIIP-3751
(4) ES
Seimo narių I.Šimonytės, A.Bilotaitės (2017-03-28) pasiūlymai Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo projektui Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
17. 2017-03-29
12.15–12.30
III r. 220 k.
Kiti klausimai

                            Komiteto pirmininkas                                                         Virginijus Sinkevičius


  Siųsti el. paštuSpausdinti