Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. balandžio 19 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-04-19
10.00–10.05
III r. 220 k
Darbotvarkės tvirtinimas
2. 2017-04-19
10.05–10.10
III r. 220 k.
XIIIP-295(3) Seimo nario A.Dumbravos (2017-04-12) pasiūlymas Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) R,Martinėlis,
V.Poderis,
T.Langaitis,
D.Šaltmeris
3. 2017-04-19
10.10–10.30
III r. 220 k.
XIIIP-417
ES
Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 411, 43, 44, 45, 451, 46, 47, 51, 52, 54, 57, 59 ir 67 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 401, 471, 472 ir 531 straipsniais įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys, D.Kreivys, L.Jasiukėnienė
4. XIIIP-418 Civilinio kodekso 1.74, 1.102 ir 4.58 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
V.Poderys, D.Kreivys, L.Jasiukėnienė
5. XIIIP-419 Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo Nr. XII-791 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys, D.Kreivys, L.Jasiukėnienė
6. 2017-04-19
10.30–11.00
III r. 220 k.
XIIP-4775 Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 2, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 211 straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) D.Kreivys,
A.Skardžius,
R.Danė
7. 2017-04-19
11.00–11.05
III r. 220 k.
ES-17-52 Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos Sprendimas kuriuo iš dalies keičiama Direktyvos 2010/40/ES nuostata dėl deleguotųjų aktų priėmimo termino COM/2017/136
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
8.         2017-04-19
11.05–11.15
III r. 220 k.
Kiti klausimai

                                           Komiteto pirmininkas                                                         Virginijus Sinkevičius


  Siųsti el. paštuSpausdinti