Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. birželio 7 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-06-07
9.00–9.05
III r. 220 k.
Darbotvarkės tvirtinimas
2. 2017-06-07
9.05–9.15
III r. 220 k.
XIIIP-584 Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys,
J.Razma,
D.Šaltmeris
3. XIIIP-585 Kelių įstatymo Nr. I-891 4, 5 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys,
J.Razma,
D.Šaltmeris
4. 2017-06-07
9.15–9.35
III r. 220 k.
XIIIP-417
ES
Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 411, 43, 44, 45, 451, 46, 47, 51, 52, 54, 57, 59 ir 67 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 401, 471, 472 ir 531 straipsniais įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys, D.Kreivys, L.Jasiukėnienė
5. XIIIP-418 Civilinio kodekso 1.74, 1.102 ir 4.58 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
V.Poderys, D.Kreivys, L.Jasiukėnienė
6. XIIIP-419 Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo Nr. XII-791 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys, D.Kreivys, L.Jasiukėnienė
7. XIIIP-716
 
Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo
Nr. VIII-480 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys, D.Kreivys, L.Jasiukėnienė
8. 2017-06-07
9.35–9.40
III r. 220 k.
Kiti klausimai
9. 2017-06-07
9.40–12.30
Saulėtekio al.5, Vilnius
Išvažiuojamasis komiteto posėdis į Saulėtekio mokslinio slėnio „Fizinių ir technologijos mokslų centrą“
 

                                                 Komiteto pirmininkas                                    Virginijus Sinkevičius


  Siųsti el. paštuSpausdinti