Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. birželio 28 d. Ekonomikos komiteto posėdžio papildyta darbotvarkė


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-06-28
10.00–10.05
III r. 220 k.
Darbotvarkės tvirtinimas
2. 2017-06-28
10.05–10.15
III r. 220 k.
XIIIP-604 Geležinkelių transporto kodekso 7, 10, 11, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R.Martinėlis,
J.Razma,
D.Šaltmeris,
R.Danė
3. XIIIP-605 Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R.Martinėlis,
J.Razma,
D.Šaltmeris,
R.Danė
4. XIIIP-606 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
R.Martinėlis,
J.Razma,
D.Šaltmeris,
R.Danė
5. XIIIP-607 Statybos įstatymo Nr. I-1240 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R.Martinėlis,
J.Razma,
D.Šaltmeris,
R.Danė
6. 2017-06-28
10.15–10.30
III r. 220 k.
XIIP-4598 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 391 straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) D.Kreivys,
A.Skardžius,
V.Poderys,
R.Duburaitė,
R.Petkūnienė
7. XIIP-4599 Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 25, 30 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) D.Kreivys,
A.Skardžius,
V.Poderys,
R.Duburaitė,
R.Petkūnienė
8. XIIP-4600 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 40, 41, 42, 49, 54, 56, 58, 65 straipsnių pakeitimo, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 33 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) D.Kreivys,
A.Skardžius,
V.Poderys,
R.Duburaitė,
R.Petkūnienė
9. 2017-06-28
10.30–10.35
III r. 220 k.
XIIIP-375(3) Teisės departamento (2017-06-27) išvada Energetikos įstatymo Nr. IX-884 5, 6, 8, 16, 36 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 241 straipsniu įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) D.Kreivys,
A.Skardžius,
R.Duburaitė, R.Petkūnienė
10. 2017-06-28
10.35–10.45
III r. 220 k.
XIIP-4444 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 5, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys,
B.Matelis,
A.Skardžius,
R.Duburaitė,
R.Petkūnienė
  XIIP-4445 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys,
B.Matelis,
A.Skardžius,
R.Duburaitė,
R.Petkūnienė
11 2017-06-28
10.45–10.50
III r. 220 k.
XIIIP-755 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, Z.Jedinskij, B.Matelis, R.Duburaitė, R.Petkūnienė
12. 2017-06-28
10.50–11.00
III r. 220 k.
XIIIP-417(2)
ES
Teisės departamento išvada (2017-06-17); Seimo nario J.Razmos (2017-06-27) pasiūlymas Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 411, 43, 44, 45, 451, 46, 47, 51, 52, 54, 57, 59 ir 67 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 401, 471, 472 ir 531 straipsniais įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys, D.Kreivys, L.Jasiukėnienė
13. XIIIP-419(2) Teisės departamento išvada (2017-06-27); Seimo nario J.Razmos (2017-06-22) pasiūlymas Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo Nr. XII-791 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys, D.Kreivys, L.Jasiukėnienė
14. XIIIP-716(2)
 
Seimo nario J.Razmos (2017-06-22) pasiūlymas Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo Nr. VIII-480 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys, D.Kreivys, L.Jasiukėnienė
15. 2017-06-28
11.00–11.30
III r. 220 k.
Valstybinės žemės nuomos politikos įtaka investicinei šalies aplinkai

Pranešėjas: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras
Bronius Markauskas
16. 2017-06-28
11.30–11.35
III r. 220 k.
Kiti klausimai
17. 2017-06-28
11.35–11.40
III r. 220 k.
ES-17-68 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTUI dėl bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimo informacijai teikti, procedūroms atlikti ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugoms teikti, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 COM/2017/256
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
18. 2017-06-28
11.40–11.45
III r. 220 k.
ES-17-85 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTUI kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. COM/2017/277 (uždaras klausimas) Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
19. 2017-06-28
11.45–11.50
III r. 220 k.
ES-17-86 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVAI kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės COM/2017/278
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
20. 2017-06-28
11.50–11.55
III r. 220 k.
ES-17-91 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTUI kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 COM/2017/281
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
21. 2017-06-28
11.55–12.00
III r. 220 k.
ES-17-92 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVAI dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija) (COM/2017/280
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
22. 2017-06-28
12.00–12.05
III r. 220 k.
ES-17-93 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 868/2004 COM/2017/289
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
23. 2017-06-28
12.05–12.10
III r. 220 k.
ES-17-94 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVAI, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais COM/2017/282
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
24. 2017-06-28
12.10–12.15
III r. 220 k.
ES-17-96 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVAI, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra
COM/2017/275
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė

                                          Komiteto pirmininkas                                                  Virginijus Sinkevičius


  Siųsti el. paštuSpausdinti