Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. rugsėjo 13 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-09-13
10.00–10.05
II r. 220 k
Darbotvarkės tvirtinimas
2. 2017-09-13
10.05–10.30
III r. 220 k
XIIIP-912
ES
Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 7, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 30, 39 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 45 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Skardžius,
Z.Jedinskij,
G.Landsbergis,
R.Petkūnienė, R.Duburaitė
3. XIIIP-913
ES
Branduolinės saugos įstatymo
Nr. XI-1539 2, 3, 9, 11, 14, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 50 straipsnių, septintojo skyriaus pavadinimo ir 2 priedo pakeitimo ir papildymo 341 ir 391 straipsniais įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) A.Skardžius,
Z.Jedinskij,
G.Landsbergis,
R.Petkūnienė, R.Duburaitė
4. XIIIP-914 Radiacinės saugos įstatymo
Nr. VIII-1019 71 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) A.Skardžius,
Z.Jedinskij,
G.Landsbergis,
R.Petkūnienė, R.Duburaitė
5. XIIIP-915 Civilinės saugos įstatymo
Nr. VIII-971 9 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) A.Skardžius,
Z.Jedinskij,
G.Landsbergis,
R.Petkūnienė, R.Duburaitė
6. 2017-09-13
10.30–10.40
III r. 220 k.
XIIIP-1088 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius,
R.Petkūnienė,
Z.Jodkonienė
7. 2017-09-13
10.40–10.50
III r. 220 k.
ES-17-105 Pasiūlymas dėl TARYBOS DIREKTYVOS kuria iš dalies keičiamos tam tikros Direktyvos 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra nuostatos dėl transporto priemonių apmokestinimo COM/2017/276(uždaras klausimas) Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
8. 2017-09-13
10.50–12.00
III r. 220 k.
XIIIP-885 Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
9. XIIIP-886 Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymo Nr. X-1231 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
10. XIIIP-887 Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
11. XIIIP-888 Civilinio kodekso 2.33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
12. XIIIP-889 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 27 straipsnio įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
13. XIIIP-890 Energetikos įstatymo Nr. IX-884 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
14. XIIIP-891 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo Nr. IX-816 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
15. XIIIP-892 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
16. XIIIP-893 Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
17. XIIIP-894 Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
18. XIIIP-895 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
19. XIIIP-896 Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
20. XIIIP-897 Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio 4 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
21.   XIIIP-898 Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
22. XIIIP-899 Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
23. XIIIP-900 Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
24. XIIIP-901 Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
25. XIIIP-902 Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 3 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
26. XIIIP-903 Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
27. XIIIP-904 Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatymo Nr. XII-2393 preambulės, 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
28. XIIIP-905 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
29. XIIIP-906 Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
30. XIIIP-907 Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo Nr. VIII-1996 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
31. XIIIP-908 Viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Klausymai A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
32.         2017-09-13
12.00–12.15
III r. 220 k.
Kiti klausimai

                                                                      Komiteto pirmininkas                                           Virginijus Sinkevičius

   Naujausi pakeitimai - 2017-09-08 11:38
   Zita Jodkonienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti