Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. spalio 25 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė-2


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-10-25
10.00–10.05
III r. 220 k.
Darbotvarkės tvirtinimas
2. 2017-10-25
10.05–10.40
III r. 220 k.
XIIIP-724 Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 161, 18, 19, 20, 21, 25, 31, 32, 33, 34, 37 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 371 straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) D.Kreivys, V.Poderys, D.Šaltmeris
3. XIIIP-725 Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4, 23, 231 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) D.Kreivys, V.Poderys, D.Šaltmeris
4. XIIIP-726 Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) D.Kreivys, V.Poderys, D.Šaltmeris
5. XIIIP-727 Civilinio kodekso 2.87 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) D.Kreivys, V.Poderys, D.Šaltmeris
6. 2017-10-25
10.40–11.00
III r. 220 k.
Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-2017-P-20-6-16 „Valstybės institucijų ir įstaigų veiksmai pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas“ Parlamentinė
kontrolė
V.Sinkevičius,
D.Kreivys,
V.Poderys,
L.Jasiukėnienė
7. 2017-10-25
11.00–11.20
III r. 220 k.
Valstybinio audito ataskaita 2017 m. liepos 14 d. Nr. VA-201-P-900-1-15 “Valstybės elektroninių ryšių infrastruktūros plėtra” Parlamentinė
kontrolė
R.Martinėlis, T.Langaitis, I.Jurkšuvienė
8. 2017-10-25
11.20–11.30
III r. 220 k.
XIIIP-1173 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas) V.Sinkevičius,
J.Razma,
L.Jasiukėnienė
9. 2017-10-25
11.30–11.40
III r. 220 k.
XIIIP-1174 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas) V.Sinkevičius,
J.Razma,
L.Jasiukėnienė
10. 2017-10-25
11.40–11.50
III r. 220 k.
XIIIP-1177 Seimo nutarimo „Dėl 2016 metų Garantinio fondo metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas) V.Sinkevičius,
J.Razma,
L.Jasiukėnienė
11. 2017-10-25
11.50–11.55
III r. 220 k.
XIIIP-920(2) Teisės departamento (2017-10-18) išvada Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys,
A.Skardžius,
D.Kreivys,
R.Petkūnienė, R.Duburaitė
12. 2017-10-25
11.55–12.00
III r. 220 k.
XIIIP-922(2) Teisės departamento (2017-10-18) išvada Energetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys,
A.Skardžius,
D.Kreivys,
R.Petkūnienė, R.Duburaitė
13. 2017-10-25
12.00–12.05
III r. 220 k.
XIIIP-845 Administracinių nusižengimų kodekso 401, 403, 426 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) R.Martinėlis,
J.Razma,
D.Šaltmeris
14. 2017-10-25
12.05–12.10
III r. 220 k.
Kiti klausimai

                            Komiteto pirmininkas                                    Virginijus Sinkevičius

   Naujausi pakeitimai - 2017-10-23 15:14
   Zita Jodkonienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti