Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. spalio 31 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-10-31
10.00–10.05
III r. 220 k.
Darbotvarkės tvirtinimas
2. 2017-10-31
10.05–11.00
III r. 220 k.
XIIIP-1227 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) V.Sinkevičius,
D.Kreivys,
L.Jasiukėnienė
3. 2017-10-31
11.00–11.20
III r. 220 k.
Konkurencijos tarybos 2016 metų veiklos ataskaita
Pranešėjas: Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas
Parlamentinė kontrolė D.Kreivys, V.Poderys, A.Skardžius, D.Šaltmeris
4. 2017-10-31
11.20–11.35
III r. 220 k.
XIIIP-846 Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 395 ir 396 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R.Martinėlis,
J.Razma,
D.Šaltmeris
5. XIIIP-847 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R.Martinėlis,
J.Razma,
D.Šaltmeris
6. XIIIP-848 Kelių įstatymo Nr. I-891 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R.Martinėlis,
J.Razma,
D.Šaltmeris
7. XIIIP-849 Kelių transporto kodekso 8, 81, 13, 14 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R.Martinėlis,
J.Razma,
D.Šaltmeris
8. XIIIP-850 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 121 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R.Martinėlis,
J.Razma,
D.Šaltmeris
9. XIIIP-851 Konsulinio statuto Nr. I-886 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R.Martinėlis,
J.Razma,
D.Šaltmeris
10. XIIIP-852 Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 42, 8, 361, 581 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R.Martinėlis,
J.Razma,
D.Šaltmeris
11. XIIIP-853 Saugios laivybos įstatymo
Nr. VIII-1897 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) R.Martinėlis,
J.Razma,
D.Šaltmeris
12. XIIIP-854 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R.Martinėlis,
J.Razma,
D.Šaltmeris
13. XIIIP-855 Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. X-910 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R.Martinėlis,
J.Razma,
D.Šaltmeris
14. XIIIP-856 Vidaus vandenų transporto kodekso 4, 41, 42, 6, 13, 16, 18, 19, 26, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R.Martinėlis,
J.Razma,
D.Šaltmeris
15. XIIIP-857 Žuvininkystės įstatymo
Nr. VIII-1756 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) R.Martinėlis,
J.Razma,
D.Šaltmeris
16. 2017-10-31
11.35–12.00
III r. 220 k.
XIIIP-1074 Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) V.Sinkevičius,
G.Landsbergis,
L.Jasiukėnienė
17. XIIIP-1076 Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 12, 20, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo, III skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 121 straipsniu įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) V.Sinkevičius,
G.Landsbergis,
L.Jasiukėnienė
18. XIIIP-1078
 
Viešųjų įstaigų įstatymo
Nr. I-1428 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Papildomas (svarstymas) V.Sinkevičius,
G.Landsbergis,
L.Jasiukėnienė
19. 2017-10-31
12.00–12.10
III r. 220 k.
XIIIP-1182 Įstatymo „Dėl Ganos, vienos šalies, ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių, kitos šalies, tarpinio ekonominės partnerystės susitarimo ratifikavimo“ projektas Papildomas (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius, B.Matelis, R.Danė
20. 2017-10-31
12.10–12.20
III r. 220 k.
Kiti klausimai

                                   Komiteto pirmininkas                                           Virginijus Sinkevičius

   Naujausi pakeitimai - 2017-10-26 11:08
   Zita Jodkonienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti