Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. lapkričio 15 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-11-15
10.00–10.05
III r. 220 k.
Darbotvarkės tvirtinimas
2. 2017-11-15
10.05–10.35
III r. 220 k.
XIIIP-406 Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 25 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) M.Bastys, T.Langaitis, I.Jurkšuvienė
3. XIIIP-407 Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 2, 10, 11, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39 straipsnių pakeitimo, 37 straipsnio ir priedo pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XII-2667 7, 9, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) M.Bastys, T.Langaitis,
I.Jurkšuvienė
4. XIIIP-403
 
Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 411 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) M.Bastys, T.Langaitis, I.Jurkšuvienė
5. XIIIP-405 Mažųjų bendrijų įstatymo
Nr. XI-2159 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) M.Bastys, T.Langaitis, I.Jurkšuvienė
6. XIIIP-408 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 papildymo 81 straipsniu ir 9 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2346 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) M.Bastys, T.Langaitis, I.Jurkšuvienė
7. XIIIP-1274 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 81 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) M.Bastys, T.Langaitis, I.Jurkšuvienė
8. 2017-11-15
10.35–10.50
III r. 220 k.
XIIP-4775
(2)
Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 2, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 211 straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura,
T.Langaitis,
R.Danė
9. 2017-11-15
10.50–11.10
III r. 220 k.
XIIIP-1192
 
Geležinkelių transporto kodekso 13 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Skardžius,
J.Razma,
D.Šaltmeris
10. XIIIP-1193 Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 9, 13 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Skardžius,
J.Razma,
D.Šaltmeris
11. 2017-11-15
11.10–11.20
III r. 220 k.
XIIIP-1285 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 27, 29, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 62, 291 straipsniais įstatymo Nr. XIII-692 1, 8, 10 straipsnių pakeitimo projektas Pagrindinis (svarstymas) R.Martinėlis,
J.Razma,
D.Šaltmeris
12. 2017-11-15
11.20–11.35
III r. 220 k.
XIIIP-788 Seimo nutarimo „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2016 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys,
A.Skardžius,
B.Matelis,
L.Jasiukėnienė
13. 2017-11-15
11.35–12.15
III r. 220 k.
XIIIP-885 Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
14. XIIIP-886 Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymo Nr. X-1231 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
15. XIIIP-887 Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
16. XIIIP-888 Civilinio kodekso 2.33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
17. XIIIP-889 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 27 straipsnio įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
18. XIIIP-890 Energetikos įstatymo Nr. IX-884 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
19. XIIIP-891 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo Nr. IX-816 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
20. XIIIP-892 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
21. XIIIP-893 Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
22. XIIIP-894 Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
23. XIIIP-895 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
24. XIIIP-896 Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
25. XIIIP-897 Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio 4 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
26. XIIIP-898 Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma
D.Šaltmeris
27. XIIIP-899 Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
28. XIIIP-900 Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
29. XIIIP-901 Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
30. XIIIP-902 Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 3 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
31. XIIIP-903 Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
32. XIIIP-904 Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatymo Nr. XII-2393 preambulės, 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
33. XIIIP-905 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
34. XIIIP-906 Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
35. XIIIP-907 Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo Nr. VIII-1996 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma
D.Šaltmeris
36. XIIIP-908 Viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
37. XIIIP-909 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 22, 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
38. XIIIP-1119
 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo Nr. XIII-593 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A.Baura, A.Skardžius,
E.Gentvilas,
J.Razma,
D.Šaltmeris
39. 2017-11-15
12.15–12.25
III r. 220 k.
ES-17-121 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTUI dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) COM/2017/548
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
40. 2017-11-15
12.25–12.35
III r. 220 k.
Kiti klausimai

                                       Komiteto pirmininkas                      Virginijus Sinkevičius

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-09 16:41
   Zita Jodkonienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti