Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. lapkričio 29 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-11-29
10.00–10.05
III r. 220 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas    
2. 2017-11-29
10.00–11.00
III r. 220 k.
XIIIP-885 Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
3. XIIIP-886 Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymo Nr. X-1231 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
4. XIIIP-887 Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
5. XIIIP-888 Civilinio kodekso 2.33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
6. XIIIP-889 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 27 straipsnio įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
7. XIIIP-890 Energetikos įstatymo Nr. IX-884 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
8. XIIIP-891 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo Nr. IX-816 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
9. XIIIP-892 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
10. XIIIP-893 Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
11.   XIIIP-894 Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
12. XIIIP-895 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
13. XIIIP-896 Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
14. XIIIP-897 Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio 4 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
15. XIIIP-898 Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
16. XIIIP-899 Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
17. XIIIP-900 Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
18. XIIIP-901 Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
19. XIIIP-902 Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 3 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
20. XIIIP-903 Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
21. XIIIP-904 Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatymo Nr. XII-2393 preambulės, 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
22. XIIIP-905 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
23. XIIIP-906 Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
24. XIIIP-907 Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo Nr. VIII-1996 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
25. XIIIP-908 Viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
26. XIIIP-909 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 22, 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
27. XIIIP-1119 Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo Nr. XIII-593 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A.Baura
A.Skardžius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
28. 2017-11-29
11.00–11.15
III r. 220 k.
XIIIP-1294 Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20 ir 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys
D.Kreivys
R.Petkūnienė R.Duburaitė
29. XIIIP-1295 Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 10, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Poderys
D.Kreivys
R.Petkūnienė R.Duburaitė
30. 2017-11-29
11.15–11.30
III r. 220 k.
XIIIP-1210
ES
Metrologijos įstatymo Nr. I-1452 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Sinkevičius
Z.Jedinskij
R.Danė
31. 2017-11-29
11.30–11.40
III r. 220 k.
XIIIP-1211 Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 2, 7, 11, 84, 88 ir 89 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo priedo papildymo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V.Sinkevičius
D.Kreivys
D.Šaltmeris
32. 2017-11-29
11.40–11.45
III r. 220 k.
XIIIP-1273 Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo ratifikavimo“ projektas Papildomas
(svarstymas)
V.Sinkevičius
J.Razma
D.Šaltmeris
33. 2017-11-29
11.45–11.50
III r. 220 k.
XIIIP-1361 Įstatymo „Dėl 2004 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo ratifikavimo“ projektas Papildomas
(svarstymas)
V.Sinkevičius
E.Gentvilas
J.Razma
D.Šaltmeris
34. 2017-11-29
11.50–11.55
III r. 220 k.
ES-17-124 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) COM/2017/477
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys D.Kreivys R.Duburaitė
35. 2017-11-29
11.55–12.00
III r. 220 k.
ES-17-126 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų
COM/2017/495
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys D.Kreivys R.Duburaitė
36. 2017-11-29
12.00–12.10
III r. 220 k.
  Kiti klausimai    

                                Komiteto pirmininkas                             Virginijus Sinkevičius

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-23 16:40
   Zita Jodkonienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti