Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. gruodžio 20 d. Ekonomikos komiteto posėdžio papildyta darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-12-20
10.00–10.05
III r. 220 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas    
2. 2017-12-20
10.05–11.30
III r. 220 k.
XIIIP-885 Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
3. XIIIP-886 Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymo Nr. X-1231 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
4. XIIIP-887 Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
5. XIIIP-888 Civilinio kodekso 2.33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
6. XIIIP-889 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 27 straipsnio įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
7. XIIIP-890 Energetikos įstatymo Nr. IX-884 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
78 XIIIP-891 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo Nr. IX-816 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
9. XIIIP-892 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
10. XIIIP-893 Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
11. XIIIP-894 Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
12. XIIIP-895 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
13. XIIIP-896 Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
14. XIIIP-897 Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio 4 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
15. XIIIP-898 Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
16. XIIIP-899 Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
17. XIIIP-900 Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
18. XIIIP-901 Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
19. XIIIP-902 Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 3 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
20. XIIIP-903 Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
21. XIIIP-904 Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatymo Nr. XII-2393 preambulės, 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
22. XIIIP-905 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
23. XIIIP-906 Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
24. XIIIP-907 Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo Nr. VIII-1996 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
25. XIIIP-908 Viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
26. XIIIP-909 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 22, 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
27. XIIIP-1119
 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo Nr. XIII-593 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
28. 2017-12-20
11.30–11.45
III r. 220 k.
XIIIP-1519 Seimo nutarimo „Dėl UAB „Lietuvos energija“ dukterinės bendrovės UAB „NT Valdos“ nekilnojamojo turto viešo pardavimo konkurso stabdymo“ projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V. Poderys
E. Gentvilas
R. Petkūnienė
R. Duburaitė
29. 2017-12-20
11.45–11.50
III r. 220 k.
ES-17-143 Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvai kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių COM/2017/660
(uždaras klausimas)
Svarstymas V. Poderys
D. Kreivys
R. Duburaitė
30. ES-17-154 Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir Socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos Investicijų Bankui Trečioji energetikos sąjungos būklės ataskaita COM/2017/688
(uždaras klausimas)
Svarstymas V. Poderys
D. Kreivys
R. Duburaitė
31. 2017-12-20
11.50–12.00
III r. 220 k.
ES-17-144 Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentui kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių COM/2017/647
(uždaras klausimas)
Svarstymas V. Poderys
D. Kreivys
R. Duburaitė
32. ES-17-151 Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvai kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo COM/2017/648 (uždaras klausimas) Svarstymas V. Poderys
D. Kreivys
R. Duburaitė
33. ES-17-152 Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir Socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Alternatyviųjų degalų naudojimo didinimas. Pagal Direktyvos 2014/94/ES 10 straipsnio 6 dalį priimtas alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo veiksmų planas, kuriame pagal Direktyvos 2014/94/ES 10 straipsnio 2 dalį pateikiamas nacionalinių politikos sistemų įvertinimas COM/2017/652
(uždaras klausimas)
Svarstymas V. Poderys
D. Kreivys
R. Duburaitė
34. 2017-12-20
12.00–12.05
III r. 220 k.
ES-17-142 Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir Socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Mažataršio judumo įgyvendinimas. Planetą sauganti, vartotojams galių suteikianti ir pramonę bei darbuotojus ginanti Europos Sąjunga COM/2017/675
(uždaras klausimas)
Svarstymas V. Poderys
D. Kreivys
R. Duburaitė
35. 2017-12-20
12.05–12.10
III r. 220 k.
ES-17-136 Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos Ekonomikos ir Socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos Investicijų Bankui Investavimas į pažangią, novatorišką ir tvarią pramonę Atnaujinta ES pramonės politikos strategija COM/2017/479
(uždaras klausimas)
Svarstymas V. Poderys
D. Kreivys
R. Duburaitė
36. 2017-12-20
12.10–12.15
III r. 220 k.
  Kiti klausimai    

                             Komiteto pirmininkas                      Rimantas Sinkevičius

   Naujausi pakeitimai - 2017-12-19 16:37
   Zita Jodkonienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti