Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. vasario 8 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto
Nr.
Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2017-02-08
10.00–10.10
I r. 218 k.
  Audito komiteto sprendimo „Dėl valstybei svarbių ekonominių projektų“ projektas (svarstymas) Visi komiteto nariai
A. Rubežė
2 . 2017-02-08
10.10–11.40
I r. 218 k.
XIIIP-203ES Koncesijų įstatymo Nr. I-1510 pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (klausymai) A. Bilotaitė
R. Budbergytė
L. Pranaitytė
3 . XIIIP-204 Civilinio proceso kodekso 1, 80 straipsnių ir XXI1 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas
4 . XIIIP-205 Administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
5 . 2017-02-08
11.40–12.00
I r. 218 k.
  Kiti klausimai:
1) Dėl Žemės ūkio ministerijos 2017 m. sausio 25 d. rašte Nr. 2D-267(12.149E) išdėstytos nuomonės dėl teisės aktų tobulinimo;
2) Audito komiteto sprendimo „Dėl valstybės biudžeto asignavimų naudojimo nuolatinės parlamentinės kontrolės“ projektas;
3) Dėl pasiūlymo Nr. COM/2016/811 svarstymo Audito komitete;
4) Dėl pasiūlymo Nr. COM/2016/854 svarstymo Audito komitete;
5) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas
  I. Šimonytė
S. Ščajevienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                          Ingrida Šimonytė

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-20 14:16
   Simona Mickevičienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti