Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. balandžio 19 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė (PATIKSLINTA)

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2017-04-19
10.30–10.40
I r. 218 k.
Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui „Investicijų planas Europai. Atlikus vertinimus matyti poreikis jį sustiprinti“ Nr. COM/2016/764
(uždaras klausimas)
I. Šimonytė
R. Budbergytė
L. Pranaitytė
2 . 2017-04-19
10.40–11.30
I r. 218 k.
Informacinių technologijų paslaugų viešųjų pirkimų apžvalga I. Šimonytė
R. Budbergytė
L. Pranaitytė
3 . 2017-04-19
11.30–12.20
I r. 218 k.
Dėl valstybės informacinių išteklių konsolidavimo ir valstybės investicijų projektų, susijusių su informacinėmis technologijomis I. Šimonytė
R. Budbergytė
A. Rubežė
J. Zibavičiūtė
4 . 2017-04-19
12.20–12.25
I r. 218 k.
Kiti klausimai:
1) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas.
I. Šimonytė
L. Pranaitytė

Komiteto pirmininkė                                                                                                          Ingrida Šimonytė


  Siųsti el. paštuSpausdinti