Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. gegužės 3 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto
Nr.
Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2017-05-03
10.00–10.50
I r. 218 k.
  Susitikimas su Gruzijos parlamento narių delegacija   Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
2 . 2017-05-03
10.50–11.50
I r. 218 k.
  Dėl Konkurencijos tarybos kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos tyrimo   I. Šimonytė
A. Bilotaitė
A. Rubežė
3 .   Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-10-1-8 „Ar užtikrinamas kompensuojamųjų generinių vaistų prieinamumas“  
4 . 2017-05-03
11.50–12.20
I r. 218 k.
  Valstybės kontrolės 2016 m. veiklos ataskaita ir finansinės ataskaitos su auditoriaus išvada ir auditoriaus ataskaita   Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
5 . 2017-05-03
12.20–12.35
I r. 218 k.
COM/2016/764 Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui „Investicijų planas Europai. Atlikus vertinimus matyti poreikis jį sustiprinti“
(uždaras klausimas)
Specializuotas (svarstymas) I. Šimonytė
R. Budbergytė
L. Pranaitytė
6 . 2017-05-03
12.35–12.40
I r. 218 k.
  Kiti klausimai:
1) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas.
  I. Šimonytė
L. Pranaitytė

Komiteto pirmininkė                                                                                                                        Ingrida Šimonytė


  Siųsti el. paštuSpausdinti