Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. gegužės 24 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto
Nr.
Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)

1.

2017-05-24
10.00–10.20
I r. 218 k.
XIIIP-221 Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2202 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A. Bilotaitė
R. Budbergytė
L. Pranaitytė

2.

XIIIP-222 Labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 12, 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas)

3.

XIIIP-223 Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas)

4.

XIIIP-224 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas)

5.

XIIIP-225 Civilinio kodekso 2.72 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas)

6.

2017-05-24
10.20–11.50
I r. 218 k.
  Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-2017-P-30-1-9 „Ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdysena užtikrina efektyvią ir skaidrią įmonių veiklą“   I. Šimonytė
N. Puteikis
A. Bilotaitė
R. Budbergytė
A. Norkienė
L. Pranaitytė
A. Rubežė

7.

  Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-2017-P-20-3-10 „Valstybės valdomų įmonių grąža valstybei“  

9.

  Ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-597 ir 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 4-82 sudarytų darbo grupių išvados dėl valstybės valdomų įmonių ir bendrovių  
  2017-05-24 11.50–12.35 I r. 218 k.   Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-2017-P-10-9-11 „Ar valstybės ir savivaldybių dalyvavimas valdant viešąsias įstaigas užtikrina naudą visuomenei“   I. Šimonytė
N. Puteikis
A. Bilotaitė
R. Budbergytė
A. Norkienė
L. Pranaitytė
A. Rubežė

10.

2017-05-24
12.35–12.40
I r. 218 k.
  Kiti klausimai:
1) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas; 2) Dėl diskusijoms skirto dokumento „Dėl socialinio Europos aspekto“, Nr. COM(2017)206;
3) Dėl Audito komiteto sprendimo Nr. 141-S-8 įgyvendinimo; 4) Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo Nr. VIII-1202 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-645 (pagrindinis komitetas, teikia ADK) pasirengimas svarstymui
  I. Šimonytė
S. Ščajevienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                          Ingrida Šimonytė

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-20 14:12
   Simona Mickevičienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti