Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. gegužės 31 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto
Nr.
Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2017-05-31
10.00–10.45
I r. 218 k.
  Susitikimas su Ukrainos parlamento narių delegacija   Visi komiteto nariai
S. Ščajevienė
2. 2017-05-31
10.45–10.50
I r. 218 k.
XIIIP-645 Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo Nr. VIII-1202 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) R. Budbergytė
L. Pranaitytė
3. 2017-05-31
10.50–11.20
I r. 218 k.
  Dėl reguliuojamos veiklos (šilumos, karšto vandens tiekimo ir elektros energijos gamybos veiklų) ataskaitų audito kokybės patikrinimų   I. Šimonytė
J. Zibavičiūtė
4. 2017-05-31
11.20–12.35
I r. 218 k.
  Dėl finansinių ataskaitų kokybės   I. Šimonytė
J. Zibavičiūtė
5. 2017-05-31
12.35–12.55
I r. 218 k.
  Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. veiklos ataskaita ir finansinės ataskaitos su auditoriaus išvada ir auditoriaus ataskaita   I. Šimonytė
A. Rubežė
6. 2017-05-31
12.55–13.00
I r. 218 k.
  Kiti klausimai:
1) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas
  I. Šimonytė
S. Ščajevienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                                 Ingrida Šimonytė

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-20 14:14
   Simona Mickevičienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti