Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. vasario 7 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2018-02-07
10.00-10.15
I r. 404 k.
ES-18-16 Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria panaikinama Direktyva 2000/59/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB ir Direktyva 2010/65/ES COM/2018/33 Specializuotas
(svarstymas)
V. Vingrienė
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
R. Matusevičiūtė
2. 2018-02-07
10.15-10.25
I r. 404 k.
ES-18-17 Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl aerobiškai skaidaus plastiko, įskaitant aerobiškai skaidžius plastikinius pirkinių maišelius, naudojimo poveikio aplinkai COM/2018/35 Specializuotas
(svarstymas)
V. Vingrienė
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
R. Matusevičiūtė
3. 2018-02-07
10.25-10.35
I r. 404 k.
ES-18-13 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija COM/2018/28 Specializuotas
(svarstymas)
V. Vingrienė
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
R. Matusevičiūtė
4. 2018-02-07
10.35-10.45
I r. 404 k.
ES-18-14 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl žiedinės ekonomikos stebėsenos sistemos COM/2018/29 Specializuotas
(svarstymas)
V. Vingrienė
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
R. Matusevičiūtė
5. 2018-02-07
10.45-10.55
I r. 404 k.
ES-18-15 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio gyvendinimas: cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės akto sąlyčio gerinimo variantai COM/2018/32 Specializuotas
(svarstymas)
V. Vingrienė
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
R. Matusevičiūtė
6. 2018-02-07
10.55-11.10
I r. 404 k.
ES-17-153 Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija) COM/2017/676 Specializuotas
(svarstymas)
V. Vingrienė
L. Balsys
R. Matusevičiūtė
7. 2018-02-07
11.10-11.25
I r. 404 k.
ES-17-154 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui Trečioji energetikos sąjungos būklės ataskaita COM/2017/688 Specializuotas
(svarstymas)
V. Vingrienė
L. Balsys
R. Matusevičiūtė
8. 2018-02-07
11.25-11.30
I r. 404 k.
XIIIP-1403 Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(pasirengimas svarstyti)
 
9. 2018-02-07
11.25-11.30
I r. 404 k.
XIIIP-1515 Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(pasirengimas svarstyti)
 
10. 2018-02-07
11.25-11.30
I r. 404 k.
XIIIP-1516 Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(pasirengimas svarstyti)
 
11. 2018-02-07
11.30-11.35
I r. 404 k.
  Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prašymo    
12. 2018-02-07
11.35-12.00
I r. 404 k.
  Dėl vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos diegimo.    
13. 2018-02-07
12.00-12.05
I r. 404 k.
  Kiti klausimai   K. Mažeika

Komiteto pirmininkas                                                                                                                               Kęstutis Mažeika

   Naujausi pakeitimai - 2018-02-01 14:20
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti