Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. kovo 14 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2018-03-14
10.00-10.15
I r. 404 k.
XIIIP-1758 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ projektas Svarstymas K. Mažeika
B. Pūtienė
2. 2018-03-14
10.15-10.35
I r. 404 k.
ES-18-23 Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) Nr. COM/2017/753 Specializuotas
(svarstymas)
K.Bacvinka R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
R. Matusevičiūtė
3. 2018-03-14
10.35-10.55
I r. 404 k.
XIIIP-1416 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37, 109 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 1091straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Vingrienė
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
R. Matusevičiūtė
4. 2018-03-14
10.55-11.05
I r. 404 k.
XIIIP-1417 Administracinių nusižengimų kodekso 308, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 3081 straipsniu įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
V.Vingrienė
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
R. Matusevičiūtė
5. 2018-03-14
11.05-11.25
I r. 404 k.
  Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2017 m. ataskaitos ir Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatos projektų Svarstymas K.Mažeika
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
R.Matusevičiūtė
6. 2018-03-14
11.25-11.35
I r. 404 k.
  Aplinkos apsaugos komiteto III (rudens) sesijos ataskaita Svarstymas K. Mažeika
B. Pūtienė
7. 2018-03-14
11.35-11.45
I r. 404 k.
  Aplinkos apsaugos komiteto IV (pavasario) sesijos darbų planas Svarstymas K. Mažeika
B. Pūtienė
8. 2018-03-14
11.45-11.50
I r. 404 k.
  Dėl leidimo organizuoti konferenciją Svarstymas K. Mažeika
V. Katinaitė
9. 2018-03-14
11.50-11.55
I r. 404 k.
  Kiti klausimai    

Komiteto pirmininkas                                                                                                                               Kęstutis Mažeika

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-09 10:37
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti