Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 M. BIRŽELIO 13 D. APLINKOS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas
1. 2018-06-13
10.00-10.05
I r. 404 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas   K. Mažeika
B. Pūtienė
2. 2018-06-13
10.05-10.30
I r. 404 k.
XIIIP-2002 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Papildomas
(svarstymas)
K. Mažeika
P. Saudargas
J. Jakučionytė
3. 2018-03-13
10.30-10.45
I r. 404 k.
XIIIP-1279 Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 15, 16, ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
K. Mažeika

J. Jakučionytė
4. 2018-06-13
10.45-11.00
I r. 404 k.
XIIIP-2074 Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) V. Vingrinė
J. Imbrasas
J. Jakučionytė
5. 2018-06-13
11.00-11.10
I r. 404 k.
ES-18-78 Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos Nr.COM/2018/325 Specializuotas
(svarstymas)
K. Bacvinka
L. Balsys
R. Matusevičiūtė
6. 2018-06-13
11.10-11.20
I r. 404 k.
ES-18-79 Pasiūlymas Tarybos reglamentas dėl bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze, Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti Nr.COM/2018/326 Specializuotas
(svarstymas)
K. Bacvinka
L. Balsys
R. Matusevičiūtė
7. 2018-06-13
11.20-11.30
I r. 404 k.
ES-18-147 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Sauganti Europa: švarus oras visiems Nr. COM/2018/330 Specializuotas
(svarstymas)
K. Bacvinka
L. Balsys
R. Matusevičiūtė
8. 2018-06-13
11.30-12.00
I r. 404 k.
  Dėl vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos diegimo.   K. Mažeika
B. Pūtienė
9. 2018-06-13
12.00-12.05
I r. 404 k.
  Kiti klausimai   K. Mažeika
B. Pūtienė

Komiteto pirmininkas                                                                                                                       Kęstutis Mažeika

   Naujausi pakeitimai - 2018-06-12 08:51
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti