Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. lapkričio 7 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas
1. 2018-11-07
10.00-10.05
I r. 404 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas   K. Mažeika
B. Pūtienė
2. 2018-11-07
10.05-10.30
I r. 404 k.
XIIIP-2715 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
3. 2018-11-07
10.30-10.40
I r. 404 k.
XIIIP-2683 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
4. 2018-11-07
10.40-10.50
I r. 404 k.
XIIIP-2684 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
5. 2018-11-07
10.50-11.05
I r. 404 k.
XIIIP-1877 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V. Vingrienė
L. Balsys
J. Grigaravičienė
6. 2018-11-07
11.05-11.40
I r. 404 k.
  Dėl kvapus ir jų šaltinius kontroliuojančių institucijų veiklos ir Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių pakeitimo“   S.Gentvilas
R. Matusevičiūtė
7. 2018-11-07
11.40-11.50
I r. 404 k.
  Pasirengimai svarstyti   K. Mažeika
B. Pūtienė
8. 2018-11-07
11.50-11.55
I r. 404 k.
  Kiti klausimai   K. Mažeika

Komiteto pirmininkas                                                                                                                        Kęstutis Mažeika

   Naujausi pakeitimai - 2018-10-30 16:10
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti