Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. lapkričio 21 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas
1. 2018-11-21 10.00-10.05
I r. 404 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas   K. Mažeika
B. Pūtienė
2. 2018-11-21 10.05-10.15
I r. 404 k.
XIIP-4677 Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo Nr. IX-533 2, 4 5, 8, 11, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymo tęsinys)
K. Bacvinka
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė J. Jakučionytė
3. 2018-11-21 10.15-10.20
I r. 404 k.
XIIP-4678 Želdynų įstatymo Nr. X-1241 9, 10 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymo tęsinys)
K. Bacvinka
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė J. Jakučionytė
4. 2018-11-21 10.20-10.30
I r. 404 k.
XIIIP-1324(2) Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 12 ir 50 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 14(1) straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
K. Bacvinka
J. Imbrasas
J. Jakučionytė
5. 2018-11-21 10.30-10.40
I r. 404 k.
XIIIP-2370 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymo tęsinys)
K. Mažeika
P. Saudargas
R. Matusevičiūtė
6. 2018-11-21 10.40-10.45
I r. 404 k.
XIIIP-2371 Energetikos įstatymo Nr. IX-884 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
P. Saudargas
R. Matusevičiūtė
7. 2018-11-21 10.45-11.00
I r. 404 k.
XIIIP-1555 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo projektas Pagrindinis (svarstymas) K. Mažeika J. Imbrasas J. Grigaravičienė
8. 2018-11-21 11.00-11.30
I r. 404 k.
  Dėl Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijos planavimo problematikos ir neigiamo veiklos poveikio aplinkinėms gyvenvietėms mažinimo priemonių   L.Balsys B.Pūtienė
9. 2018-11-21 11.30-12.15
I r. 404 k.
  Dėl Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos veikimo ir kitų susijusių probleminių klausimų   K. Mažeika S. Gentvilas J. Grigaravičienė
10. 2018-11-21 12.15 -12.25
I r. 404 k.
  Pasirengimai svarstyti įstatymų projektus   K. Mažeika
11. 2018-11-21 12.25-12.30
I r. 404 k.
  Kiti klausimai   K. Mažeika

Komiteto pirmininkas                                                                                                                 Kęstutis Mažeika

   Naujausi pakeitimai - 2018-11-16 08:39
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti