Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. gruodžio 12 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas
1. 2018-12-12
10.00-10.05
I r. 404 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas   K. Mažeika
B. Pūtienė
2. 2018-12-12
10.05-10.20
I r. 404 k.
XIIIP-2835 Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 7, 9, 23, 28 ir 28(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V. Vingrienė
P. Saudargas
J. Jakučionytė
3. 2018-12-12
10.20-10.25
I r. 404 k.
XIIIP-2836 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 11, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V. Vingrienė
P. Saudargas
J. Jakučionytė
4. 2018-12-12
10.25-10.30
I r. 404 k.
XIIIP-2837 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V. Vingrienė
P. Saudargas
J. Jakučionytė
5. 2018-12-12
10.30-10.45
I r. 404 k.
XIIIP-2383(3) ES Vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
V. Vingrienė
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
R. Matusevičiūtė
6. 2018-12-12
10.45-11.00
I r. 404 k.
XIIIP-2577(2) Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34(1), 35(1) straipsniais ir priedu įstatymo projektas Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
P. Nevulis
P. Saudargas
R. Matusevičiūtė
7. 2018-12-12
11.00-11.10
I r. 404 k.
XIIIP-2371(2) Energetikos įstatymo Nr. IX-884 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
K. Mažeika
P. Saudargas
R. Matusevičiūtė
8. 2018-12-12
11.10-11.20
I r. 404 k.
XIIIP-2654 (2) Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 22, 67, 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21(1) straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
K. Mažeika
L. Balsys
R. Matusevičiūtė
9. 2018-12-12
11.20-11.30
I r. 404 k.
XIIIP-1994 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 17 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
P. Nevulis
S. Gentvilas
B. Pūtienė
10. 2018-12-12
11.30-11.40
I r. 404 k.
XIIIP-3001 Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
A.Skardžius
S. Gentvilas
B. Pūtienė
11. 2018-12-12
11.40-11.50
I r. 404 k.
XIIIP-1877(2) Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
V. Vingrienė
L. Balsys
J. Grigaravičienė
12. 2018-12-12
11.50-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-1711(2) Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 34(25) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
K. Mažeika
J. Imbrasas
B. Pūtienė
13. 2018-12-12
12.00-12.30
I r. 404 k.
  Dėl problemų, susijusių su UAB Metrail byla, sprendimo   K. Mažeika S. Gentvilas J. Grigaravičienė
14. 2018-12-12
12.30-12.55
I r. 404 k.
  Dėl medicininių atliekų tvarkymo problemų   K. Mažeika A. Skardžius J. Grigaravičienė
15. 2018-12-12
12.55-13.00
I r. 404 k.
  Kiti klausimai   K. Mažeika

Komiteto pirmininkas                                                                                                                               Kęstutis Mažeika

   Naujausi pakeitimai - 2018-12-07 09:57
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti