Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. kovo 7 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-03-07
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-03-07
10.00–10.05
I r. 455 k.

Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje
NUTARTA. Svarstyti šiuos projektus skubos tvarka
XIIIP-1508 Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė / FM
Papildomas
(pasirengimas svarstymui ir svarstymas)
I. Šiaulienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
3. 2018-03-07
10.05–10.20
I r. 455 k.

Seimo posėdyje IV (pavasario) sesijoje
XIIIP-1513ES Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 1, 2, 3, 5, 11, 12, 16, 22, 23, 25, 28, 29, 33, 53, 68, 69, 76, 80, 81, 93, 116, 126, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 204, 205, 208, 209, 210, 212, 214, 216, 222 straipsnių, VII skyriaus pavadinimo, ketvirtojo skirsnio, VIII skyriaus pavadinimo, Įstatymo priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 901, 902, 903, 904, 931, 1151, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1861, 2011 straipsniais ir 159, 163 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

Pateikė – Vyriausybė / FM
Papildomas
(pasirengimas svarstymui ir svarstymas)
I. Šiaulienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
4. 2018-03-07
10.20–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-1648 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 68 straipsnio pakeitimo“ projektas

Pateikė Seimo narys A. Ažubalis
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
5. 2018-03-07
10.30–10.40
I r. 455 k.
XIIIP-1639 Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 7, 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys R. Šarknickas
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
6. 2018-03-07
10.40–10.50
I r. 455 k.
  „Dėl kompromisinio Europolo Jungtinės parlamentinės kontrolės grupės darbo tvarkos taisyklių projekto“ Svarstymas A. Šedbaras
J. Sabatauskas
R. Varanauskienė
7. 2018-03-07
10.50–10.55
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2017-12-20 sprendimas Dėl kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą Žiniai A. Širinskienė
D. Komparskienė
8. 2018-03-07
10.55–11.00
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2017-12-22 išvada Dėl Seimo nario Mindaugo Basčio veiksmų Prieštarauja A. Širinskienė
D. Komparskienė
9. 2018-03-07
11.00–11.10
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo teisėjos Janinos Stripeikienės raštas Dėl Seimo atstovų paskyrimo (2018-01-24 Nr. 14B-63(2.4)) Svarstymas dėl atstovavimo Konstituciniame Teisme A. Širinskienė
D. Komparskienė
10. 2018-03-07
11.10–11.15
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-09 11:23
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti